Hội LHPN Phường Tăng Nhơn Phú B: Tổ chức truyền thông chuyên đề “Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em” và Luật trẻ em cho nữ công nhân, người lao động ở trọ trên địa bàn phường.

Chính quyền - Đoàn thể

Tối ngày 25/7/2020 tại nhà trọ số 78 đường 2, khu phố 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Hội LHPN phường đã tổ chức truyền thông chuyên đề “Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em” và Luật trẻ em cho 105 nữ công nhân, người lao động ở trọ trên địa bàn.


Báo cáo viên Nguyễn Thị Đẩu, Cán bộ Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh giao lưu với nữ lao động nhập cư

Báo cáo viên Nguyễn Thị Đẩu, Cán bộ Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẽ những nội dung cơ bản về Luật Trẻ em năm 2016 và những vấn đề về xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, trang bị cho nữ công nhân, nguời lao động nhà trọ kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen, giúp chị em tự tin khi hội nhập cuộc sống đô thị, góp phần tích cực trong thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập đô thị trong nữ công nhân lao động khu lưu trú, nhà trọ” trên địa bànphường.

Thuận Tô