Hội LHPN Quận 9: Tổ chức Tập huấn công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chính quyền - Đoàn thể Điểm báo

Ngày 21/01/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Quận 9 tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho các chị là Uỷ viên Ban chấp hành quận Hội và Thường trực Hội LHPN cơ sở.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Hạnh Thảo, QUV – Chủ tịch Hội LHPN quận và đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN quận đã quán triệt những văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành Hội về lãnh đạo tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị Đại hội cấp cơ sở; kế hoạch Đại hội; Chương trình Đại hội; tổ chức các hoạt động tuyên truyền. Trong đó, tập trung hướng dẫn quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; quy trình chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt… Đây là một bước quan trọng trong công tác chuẩn bị Đại hội phụ nữ các cấp, qua đó tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện từ chi hội, cấp cơ sở và cấp quận.

Chủ tịch Hội LHPN Quận 9 – Nguyễn Hạnh Thảo đang triển khai, quán triệt những văn bản về lãnh đạo tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu dự hội nghị tấp huấn đã dành thời gian trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, thể hiện sự thống nhất cao với các nội dung đã được triển khai. Thông qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ hội LHPN các cấp trong quận nắm vững các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng, của các cấp hội để chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự kiến, Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở hoàn thành trong quý II năm 2021.

Thuận Tô