Liên đoàn Lao động Quận 9: Tổ chức triển lãm, chủ đề “Biển đảo Việt Nam: đẹp và thanh bình”.

Chính quyền - Đoàn thể Điểm báo

Sáng ngày 30/9/2020, Liên đoàn Lao động quận phối hợp với Bảo tàng chứng tích chiến tranh thành phố tổ chức triển lãm, chủ đề “Biển đảo Việt Nam: đẹp và thanh bình”.

Triển lãm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên CNVC-LĐ phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và các lợi ích của Việt Nam trên biển Đông; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Quang cảnh buổi triển lãm

Triển lãm sẽ tổ chức tại LĐLĐ quận từ ngày 30/9 đến 04/10/2020 và từ 05/10 đến 08/10/2020 tại Công ty TNHH Nahal Vina.

Lương Hợp