Phường Long Bình: Tổ chức Hội nghị Chuyên đề Giải pháp thực hiện hiệu quả Quyết định 334/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 9.

Chính quyền - Đoàn thể Điểm báo

Ngày 20/11/2020, Phường Long Bình tổ chức Hội nghị Chuyên đề “Giải pháp thực hiện hiệu quả Đề án tổ chức thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Quận 9 giai đoạn 2020 – 2025 tại đơn vị”.Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Chi, UV Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9; đồng chí Nguyễn Thành Nam, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Phạm Ngọc Lượng, Chủ tịch UBND phường; cùng các đồng chí chủ tịch và cán bộ phụ trách môi trường 12 phường.

Hội nghị chuyên đề nhằm tạo động lực thi đua, thúc đẩy phong trào thi đua giữa các đơn vị trong cụm thi đua I năm 2020, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020. Hội nghị nêu ra những thuận lợi, khó khăn, những giải pháp, kiến nghị và đề ra phương hướng trong thời gian tới. Qua đó trao đổi những sáng kiến, học tập kinh nghiệm và đề ra các giải pháp hay trong quá trình thực hiện Đề án 334, đưa phong trào hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị ngày càng phát triển toàn diện.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Chi, UV Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị 13 phường cần chủ động xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đề nghị các đơn vị thu gom thực hiện chuyển đổi phương tiện thu gom rác theo qui định.

Ngọc Thủy