Quận 9: tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh với Phật giáo Việt Nam” và Phong trào “Toàn tham bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Chính quyền - Đoàn thể

Ngày 27/7, tại Ni viện Phước Long, Phường Phước Long A và Chùa Kiều Đàm, Phường Tân Phú – Quận 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an Quận, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 9 tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh với Phật giáo Việt nam” và Phong trào “Toàn tham bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhân mùa an cư kiết hạ năm 2015.

Đến dự có ông Trương Văn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 9; Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 9 và các vị trong Ban Chứng minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 9 và trên 230 vị là Hòa thượng chứng minh, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận và các chư hành giả Tăng, Ni các Trường hạ trên địa bàn quận.


Quang cảnh Chư Tăng, Ni trụ trì các tự viện và các chư hành giả An cư tại Trường hạ Ni viện Phước Long

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực  II, trình bày chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh với Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là chính sách “tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết” do Người đề ra đã góp phần to lớn vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Công an Quận 9 báo cáo chuyên đề 2: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thông qua buổi tuyên truyền, nhằm giúp cho các vị chức sắc, tu sĩ các tự viện trên địa bàn quận nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta trong công tác tôn giáo và cũng thông qua tấm gương đạo đức, phong cách làm việc của Bác. Quý vị chức sắc, tu sĩ và tín đồ Phật giáo tiếp tục thực hiện tốt lời Phật dạy “Lục hòa cộng trụ, tứ chúng đồng tu”, gắn bó với chính quyền, Mặt trận và vận động Tăng, Ni Phật tử thực hiện tốt trách nhiệm người công dân“sống tốt đời, đẹp đạo” và tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương.

Huỳnh Trang