Câu lạc bộ Ca múa nhạc

CLB - Đội nhóm

Câu lạc bộ Ca múa nhạc biểu diễn chương trình Văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam