Câu lạc bộ quan họ

CLB - Đội nhóm

           Câu lạc bộ quan họ biểu diễn chương trình chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tiết mục văn nghệ của câu lạc bộ quan họ