Những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn vận dụng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của tập thể điển hình

Điểm báo

        Nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị số 03-CT/TW và hiện nay là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong việc xây dựng đội ngũ đảng viên, viên chức của cơ quan đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, Chi bộ Bảo hiểm xã hội Quận 9 đã xây dựng kế hoạch và nghiêm túc triển khai thực hiện, nay xin báo cáo một số kết quả đạt được và những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn vận dụng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trong thời gian qua ở Chi bộ, cụ thể như sau:

          Hiện nay cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận gồm có 36 cán bộ, viên chức, chi bộ gồm 13 đảng viên, có tổ chức chi đoàn và công đoàn cơ sở. Trên cơ sở chuyên đề học tập năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được Quận ủy Quận 9 quán triệt, chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch lãnh đạo thực hiện, cụ thể hóa thành chương trình hành động gắn với nhiệm vụ chính trị được giao là thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn quận: quản lý thu và giải quyết chế độ cho 1.873 đơn vị với trên 68.000 lao động, chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng cho trên 7.200 đối tượng, thu và cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trên 300.000 lượt người dân, người lao động.

          Chi bộ triển khai, quán triệt kế hoạch học tập làm theo tấm gương của Bác một cách nghiêm túc, có chất lượng trong chi bộ, cơ quan. Tổ chức cho đảng viên nghiên cứu các Tác phẩm của Bác, tài liệu do Ban Tuyên giáo Quận ủy cung cấp. Phân công đảng viên sưu tầm, chọn lọc kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác trong buổi họp, qua đó rút ra bài học để học tập ứng dụng trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Hình thức làm này ngoài việc giúp đảng viên học tập làm theo tấm gương Bác, còn giúp từng người nâng cao được sự tự tin khi phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết chi bộ, trong tự phê bình và phê bình.

         Chi bộ, cơ quan luôn tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên, viên chức tham dự đầy đủ các lớp học tập chuyên đề do Quận ủy tổ chức; cung cấp tài liệu cho đảng viên nghiên cứu trước; triển khai chuyên đề học tập của năm đến từng viên chức. Bên cạnh đó, hàng năm chi bộ mời giảng viên đến cơ quan triển khai nội dung chuyên đề học tập tấm gương Bác gắn với nâng cao nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ và tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân và người lao động cho đảng viên, viên chức toàn cơ quan.

         Trên cơ sở chỉ đạo của chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đã cụ thể hóa kế hoạch của chi bộ vào chương trình hoạt động của tổ chức mình, đạt được những kết quả khả quan, thể hiện qua việc thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực các phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo, vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”, xây dựng phong cách tiếp dân lịch thiệp, nhã nhặn, lễ phép, nâng cao tỷ lệ hài lòng của nhân dân về cung cách phục vụ, giải quyết hồ sơ. Qua kết quả khảo sát mức độ hài lòng của cơ quan doanh nghiệp, tỉ lệ không hài lòng luôn dưới 1%.

           Thông qua công tác triển khai, từng đảng viên, viên chức trong cơ quan đã nhận thức được mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng để tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, phấn đấu thực hiện“cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân”, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Từng đồng chí có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người đảng viên, không quan liêu, tham nhũng, xây dựng lối sống giản dị, trong sạch, lành mạnh.

         Chi bộ kịp thời nêu gương đảng viên, viên chức làm được “việc tốt” từ những việc làm nhỏ như giải quyết kịp thời một hồ sơ có nhiều vướng mắc, bảo đảm quyền lợi cho người lao động; tận tình hướng dẫn hồ sơ và đề xuất cách chi trả linh hoạt qua tài khoản hoặc chi trả trực tiếp tại nhà cho trường hợp người lao động bị tai biến không đến nhận tiền tại trụ sở làm hài lòng khách giao dịch… và những việc làm nhỏ gần gũi với cuộc sống hàng ngày nhưng có sức lan tỏa đến từng viên chức trong cơ quan. Cơ quan đã nhiều lần nhận được thư khen của người dân, doanh nghiệp đối với viên chức.

          Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ viên chức cơ quan luôn ý thức được trách nhiệm của mình là cơ quan giải quyết chính sách cho người dân, nên hướng dẫn tận tình chu đáo, thủ tục hồ sơ và quy trình giải quyết được công khai minh bạch giúp việc giải quyết hồ sơ được nhanh chóng, thuận lợi, thực hiện đúng trách nhiệm trong quy trình xử lý nghiệp vụ, không vụ lợi cá nhân. Đồng thời, cấp ủy, Ban giám đốc và viên chức cũng luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của Nhân dân để điều chỉnh, sửa chữa những thiếu sót, hạn chế khuyết điểm nhằm phục vụ Nhân dân tốt hơn.

          Quán triệt lời dạy của Bác, cấp ủy chi bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành; luôn quan tâm gần gũi, tạo điều kiện để từng đảng viên, viên chức phát huy được khả năng sở trường của mình trong xây dựng nghị quyết của chi bộ, xây dựng chương trình công tác của cơ quan; thẳng thắn, chân thành trong tự phê bình và phê bình để giúp đồng chí của mình tiến bộ.

           Ngoài ra, cấp ủy, Ban giám đốc, đảng viên thể hiện được tính xông xáo, nhiệt tình, sâu sát Nhân dân, gương mẫu và dám chịu trách nhiệm trước dân cả về lời nói lẫn việc làm. Luôn tận tâm giải quyết hồ sơ cho Nhân dân đúng chế độ, quyền lợi; giản dị gần gũi với đồng nghiệp; gương mẫu trong đạo đức lối sống. Kết quả 13/13 đảng viên được địa phương nhận xét tốt theo Quy định 76-QĐ/TW. Bên cạnh đó, cơ quan đã biểu dương 30 cá nhân có việc làm tốt làm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi do tổ nghiệp vụ đề xuất.

         Có thể nói, từ những chuyển biến tích cực trong nhận thức, việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hành động nỗ lực làm theo trong đội ngũ đảng viên, viên chức cơ quan. Ý thức xây dựng một tập thể Bảo hiểm xã hội Quận 9 đoàn kết, gắn bó cùng hoàn thành xuất sắc nhất mọi nhiệm vụ được giao đã trở thành động lực trong từng thành viên. Mặc dù đa số viên chức mới vào ngành, nhưng nhận thức và ý thức tự giác được anh chị em lĩnh hội và thực hiện tốt góp phần cùng lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số hạn chế trong triển khai thực hiện như: Do áp lực công việc cao, hồ sơ phải giải quyết của viên chức phát sinh nhiều, phần đông viên chức phải làm thêm ngoài giờ để giải quyết hồ sơ trả cho khách cho kịp ngày hẹn nên việc đầu tư nghiên cứu các nội dung học tập chưa được tự giác, sâu sắc, kỹ lưỡng. Đối với cấp ủy, chưa tổ chức được nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập tấm gương của Bác trong cơ quan mà còn tập trung ở chi bộ nên hiệu quả chưa được phát huy tốt nhất.

          Qua quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chi bộ rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn như sau:

         Thứ nhất, phát huy vai trò của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn vận động hội viên, đoàn viên hưởng ứng và thực hiện tốt các mục tiêu của cơ quan, đơn vị đề ra.

          Thứ hai, làm tốt công tác nêu gương nhất là đối với Cấp ủy, trách nhiệm của trưởng, phó đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên coi trọng việc giáo dục truyền thống, xây dựng lòng yêu ngành, yêu nghề, xây dựng tác phong phục vụ Nhân dân.

         Thứ ba, kịp thời động viên, biểu dương gương người tốt việc tốt qua những việc làm cụ thể, đề xuất khen thưởng cấp trên đối với những cá nhân tiêu biểu, lấy đó làm nhân tố tích cực làm động lực phấn đấu rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng một tập thể đoàn kết, tận tâm, trách nhiệm trong thực hiện chính sách an sinh xã hội về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại địa phương.               

          Trong thời gian tới, chi bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, viên chức nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng hơn nữa nhằm hướng đến mục tiêu phục vụ cho người dân ngày càng tốt hơn, cho việc học tập và làm theo gương Bác cũng ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn.

Nguyễn Thị Minh Hòa, BTCB – Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quận 9