Quận 9: Họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, 71 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng, 89 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy.

Điểm báo

           Chiều ngày 18/10, Quận ủy Quận 9 đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10), 71 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10), 89 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10). Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận.

            Phát biểu ôn lại truyền thống của ba ngành, đồng chí Nguyễn Phan Hồng Thanh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy khẳng định: truyền thống các Ban Đảng xây dựng đảng và Văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với lịch sử của Đảng, lịch sử cách mạng của dân tộc. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang ấy, Ban Tổ chức, Ủy Ban Kiểm tra và Văn phòng Quận ủy đã cùng với các mặt trận không ngừng phấn đấu, nỗ lực, vượt qua khó khăn để tham mưu BCH, BTV và Thường trực Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong suốt chặng đường 22 năm xây dựng và phát triển.


Đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy tặng hoa chúc mừng các ngành.

            Tại buổi họp mặt, đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HDND quận trân trọng ghi nhận những kết quả mà tập thể cán bộ, đảng viên, công chức của Ban Tổ chức, Ủy Ban kiểm tra và Văn phòng Quận ủy đạt được trong thời gian qua; đồng thời đồng chí cũng đề nghị các ngành tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được, nâng cao bản lĩnh chính trị, đổi mới tư duy, tận tụy sáng tạo, tích cực tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 để làm cơ sở cho Quận ủy đánh giá tổng kết cả nhiệm kỳ và chuẩn bị cho công tác Đại hội nhiệm kỳ mới…

          Dịp này, có 06 đồng chí cán bộ, chuyên viên của Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy được nhận kỷ niệm chương của ngành.

Ngọc Thắm