Quận 9: Bồi dưỡng kỹ năng tiếp nhận, xử lý, định hướng dư luận xã hội cho cán bộ mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội.

Điểm báo

Nhằm nâng cao các kiến thức chung về công tác vận động quần chúng trong nhân dân, như: cánh thức phân loại dư luận, tiếp nhận, xử lý và định hướng dư luận xã hội đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam. Đồng thời bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng tiếp nhận, xử lý, định hướng dư luận xã hội một cách toàn diện, đầy đủ hơn,  đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Quang cảnh buổi tập huấn

Ngày 26 tháng 11 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Phòng Tư pháp quận tổ chức tập huấn chuyên đề: kỹ năng tiếp nhận, xử lý, định hướng dư luận xã hội cho hơn 200 đại biểu của các tổ chức thành viên chính trị xã hội quận, thành viên các ban Tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, Thường trực UBND 13 phường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 13 phường, công chức Tư pháp – Hộ tịch, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội Luật gia 13 phường; trưởng, phó ban công tác Mặt trận và Tổ Hòa giải cơ sở 75 khu phố cùng về tham dự.

Hương Thảo