Quận 9 tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về thực hiện chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020

Điểm báo

Chiều ngày 27/11, Ban Dân tộc Thành phố, phối hợp Ủy ban nhân dân Quận 9 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tại cộng đồng dân cư về thực hiện chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020. Tham dự có các đồng chí: Đinh Văn Hòa, Phó Trưởng ban – Ban Dân tộc Thành phố; Nguyễn Ngọc Cường, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận 9.

Thông qua việc lấy ý kiến từ người có uy tín để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình dư luận trong đồng bào các dân tộc kiến nghị, khó khăn của các cộng đồng dân tộc thiểu số và chính quyền địa phương về thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc.

* Tình hình Đồng bào dân tộc thiểu số

Quận 9 có 35 thành phần đồng bào dân tộc thiểu số sống đan xen lẫn nhau với 2.625 nhân khẩu, trong đó: người Hoa 829 người, Khmer 1.192  người; Chăm 185, dân tộc khác có 420 người, 06 người uy tín nêu trên thuộc diện quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Tình hình đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tương đối ổn định, các lao động trong độ tuổi đều có việc làm, tạo thu nhập nhưng chưa cao do chủ yếu làm lao động phổ thông, công nhân và làm thuê.

* Thực hiện tốt công tác tuyên truyền

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào các chương trình giải trí, văn hóa, văn nghệ; chú trọng tuyên truyền Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dãn cách xã hội, về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, tết trong năm 2020 và những quy định có hiệu lực của Nghị định 100 về xử phạt các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Thường xuyên thực hiện việc nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội trong đồng bào dân tộc; luôn vận động người có uy tín phát huy dân chủ, đoàn kết, giữ gìn kỷ cương, sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật; nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết của các thế lực thù địch; tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phối hợp duy trì tốt các tổ tự quản an ninh trật tự, tổ hòa giải, câu lạc bộ pháp luật; duy trì hoạt động của các nhóm nòng cốt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư.

* Chính sách chăm lo cho Đồng bào dân tộc năm 2020

Thực hiện 572 buổi tuyên truyền về chính sách dân tộc (206 chính sách dân tộc, 139 DTTS); 131 buổi hỗ trợ bình đẳng giới (399 DTTS); Hỗ trợ 100% chi phí mua bảo hiểm y tế cho 75 trường hợp; Hỗ trợ 30% cho 89 trường hợp; có 7 hộ nghèo vay vốn số tiền 350 triệu đồng, 8 hộ cận nghèo 390 triệu đồng; Chăm lo 01 hộ gia đình liệt sĩ; 02 hộ thương binh; Lắp đặt điện kế cho 71 hộ dân tộc thiểu số; Hỗ trợ học nghề 05 trường hợp với kinh phí là 4,6 triệu đồng; Giới thiệu việc làm cho 414 trường hợp;  Miễn giảm học phí từ THPT trở xuống cho 68 học sinh; Chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý 456 phần quà với với tổng số tiền 427.550.000 đồng; chăm lo Tết Chôl Chnăm Thmây 191 phần quà cho đồng bào dân tộc Khmer với tổng số tiền 92.700.000 đồng. Tổ chức chăm lo 188 phần quà cho người dân tộc Khmer trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng dịch Covid-19 với tổng số tiền là 45.920.000 đồng.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu khẳng định, thời gian qua Quận 9 đã thực hiện tốt chính sách chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị quận cần hỗ trợ tạo điều kiện có điểm sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục phát triển bản sắc văn hóa của các dân tộc để đẩy lùi các văn hóa độc hại; bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho cán bộ, các ông bà có uy tín là đồng bào dân tộc để nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thuận lợi trong tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức lớp dạy tiếng dân tộc. Công tác tuyên truyền cần cụ thể, thiết thực hơn nữa cho đồng bào thiểu số trong mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban – Ban Dân tộc Thành phố Đinh Văn Hòa  đã ghi nhận và giải đáp các ý kiến phát biểu của đại biểu tại Hội nghị, qua đó thể hiện được sự đoàn kết trong đồng bào các dân tộc giúp nhau cùng phát triển và sự quan tâm chăm lo của Đảng, Chính quyền các cấp đến đồng bào dân tộc thiểu nghiên cứu tổ chức sinh hoạt dân tộc, tôn giáo theo hình thức định kỳ, tháng để thông tin các hoạt động của Chính quyền địa phương.

GG