Quận 9 Triển khai Đề án tổ chức thu gom, vận chuyển vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận giai đoạn 2020 – 2025.

Điểm báo

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường, nhất là công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, cải thiện dần chất lượng vệ sinh môi trường đối với hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của người dân và lực lượng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; tạo sự đồng thuận từ chủ nguồn thải đến khâu thu gom, vận chuyển và nơi tập kết rác thải, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng Quận 9 ngày càng xanh sạch đẹp.

Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Đề án đạt hiệu quả tốt: tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt; công khai đơn giá, mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thống nhất trong toàn quận; quy định về tần suất, thời gian chất lượng thu gom, vận chuyển; việc chuyển đổi phương tiện thu gom đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; phân loại rác thải tại nguồn. Tổ chức kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công tác quản lý chất thải rắn, nhất là hành vi xả rác bừa bãi, thu gom, vận chuyển rác thải không đúng quy định.

Đảm bảo hoàn thành tiến độ thực hiện Đề án tổ chức thu gom, vận chuyển vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận giai đoạn 2020 – 2025

Theo đó, UBND Quận 9 ban hành mức thu đối với giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận áp dụng đối với từng nhóm đối tượng năm 2020 như sau:

+ Hộ gia đình: mức giá 66.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT), trong đó thu gom là 48.000 đồng và vận chuyển là 18.000 đồng

+ Ngoài hộ gia đình (tổ chức, đơn vị…): Thỏa thuận mức thu theo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thực tế phát sinh theo đơn giá năm 2020 là 497, 5 đồng/kg trong đó giá thu gom là 364 đồng/kg và giá vận chuyển là 133,5 đồng/kg (đơn giá chưa bao gồm VAT)

Bên cạnh đó, UBND Quận 9 ban hành Thông báo số 465/TB-UBND ngày 21/8/2020 về thời gian, tần suất thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Quận 9 như sau:

  • Thời gian thu gom rác thải sinh hoạt tại nguồn:

Các đơn vị thu gom rác thải tại nguồn thực hiện lấy rác từ 18 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Thời điểm lấy rác cụ thể do UBND phường làm việc với khu phố và đơn vị thu gom ấn định giờ lấy rác theo từng khu vực để không gây ùn ứ tại các trạm trung chuyển.

Các chủ nguồn thải gồm hộ gia đình, ngoài hộ gia đình không được để rác ra đường, dưới chân cột điện, miệng hố ga thoát nước,…mà phải lưu chứa rác thải trong thùng có nắp đậy hợp vệ sinh và để trong khuôn viên nhà, đến giờ lấy rác đem giao cho đơn vị thu gom. Các đơn vị thu gom phải có tín hiệu khi đến nhận rác để chủ nguồn thải biết đem rác ra giao.

  • Tần suất thu gom rác thải sinh hoạt tại nguồn:

Rác thải sinh hoạt tại nguồn phải được thu gom mỗi ngày, trong đó rác thải hữu cơ được thu gom hàng ngày, rác thải còn lại được thu gom vào thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần.

  • Thời gian tiếp nhận, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại các trạm trung chuyển đến Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Đa Phước:

Các trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt mở cửa tiếp nhận rác thải từ các đơn vị thu gom chuyển về thừ 18 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Đơn vị vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt hoạt động liên tục trong thời gian tiếp nhận rác tại các trạm trung chuyển và vận chuyển hết rác trong ngày, không để dồn ứ rác tại các trạm gây ô nhiễm môi trường.

  • Thông báo này được áp dụng từ ngày 01/9/2020.

(Nguồn Trung tâm Văn hóa Quận 9)