Quận ủy quận 9: Tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt thuộc diện Quận ủy quản lý (đối tượng 4) năm 2015

Điểm báo

          Thực hiện kế hoạch số 140-KH/TU ngày 16/1/2015 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2015. Sáng ngày 28/10 tại hội trường trường tiểu học Lê Văn Việt, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt thuộc diện Quận ủy quản lý (đối tượng 4) năm 2015. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Việt – Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Cường – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận cùng các đồng chí là cán bộ chủ chốt thuộc diện quận ủy quản lý.

        

Đồng chí Nguyễn Hữu Việt – Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

           Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Hữu Việt – Bí thư Quận ủy đã gửi lời cảm ơn Ban giám đốc Học viện cán bộ Thành phố đã quan tâm, tạo điều kiện để quận 9 tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt quận. Đồng chí cũng đề nghị các cán bộ chủ chốt cần bố trí thời gian tham gia đầy đủ, tích cực chủ động trong học tập, chấp hành nội quy quy định lớp bồi dưỡng; không để xảy ra tình trạng đi trễ về sớm, làm việc riêng trong giờ học. Đồng chí cũng yêu cầu ban thường vụ quận ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận quản lý, theo dõi chặt chẽ lớp học và báo cáo kết quả cho Thường vụ quận ủy sau khi lớp học kết thúc.

Lương Hợp