Quận ủy: Tổng kết công tác xây dựng đảng về tổ chức cán bộ năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Điểm báo

          Chiều 26/02, Quận ủy Quận 9 tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng về tổ chức cán bộ năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí đồng chí Nguyễn Hữu Việt – Bí thư Quận ủy; đồng chí Cao Văn Minh – Phó Bí thư Quận ủy.

            Trong năm 2015, Ban Tổ chức Quận ủy và các cấp ủy Đảng đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ; trong đó tập trung tham mưu thực hiện tốt công tác thẩm định nhân sự tại Đại hội cấp cơ sở; chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020; đẩy mạnh bố trí cán bộ trẻ có năng lực, có trình độ tiếp cận với các chức danh được quy hoạch. Công tác kết nạp đảng viên mới được quan tâm chỉ đạo, đã kết nạp 162/150 đồng chí, đạt 108% chỉ tiêu Nghị quyết. Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, đạt yêu cầu đề ra; đã thành lập 2/2 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

 Đồng chí Nguyễn Hữu Việt – Bí thư Quận ủy tặng giấy khen cho 11 cán bộ đảng viên đạt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền.

           Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015 từng bước đi vào thực chất; tỷ lệ tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh là 61%, tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ là 36,6%, trong đó có 04 tổ chức đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015 gồm Đảng bộ phường Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Đảng bộ Quân sự quận và Chi bộ Chi cục thuế; 03 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền gồm: chi bộ Quân sự trực thuộc Đảng bộ phường Long Trường, chi bộ 11- khu phố 2 trực thuộc Đảng bộ phường tăng Nhơn Phú A và chi bộ Văn phòng Quận ủy trực thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể quận. Về đánh giá đảng viên, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 79% (trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tỷ lệ 7,1%); đảng viên hoàn thành nhiệm vụ là 20,8% và đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ 0,2%.

            Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận về kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương; xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.


 Đồng chí Cao Văn Minh – Phó Bí thư Quận ủy tặng giấy khen cho 03 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền.

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy Nguyễn Hữu Việt đánh giá cao những kết quả mà Ban Tổ chức Quận ủy và các cấp ủy Đảng đạt được trong năm 2015. Đồng chí Bí thư cũng đề  nghị các cấp ủy Đảng cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; tiếp tục khắc phục có hiệu quả hạn chế khuyết điểm về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới trong đội ngũ giáo viên, lực lượng dân quân, công nhân; chú trọng thành lập mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

          Tại hội nghị, Quận ủy đã khen thưởng 04 tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015, 03 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và 11 cán bộ đảng viên đạt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền.

  Hiệp Thọ