Bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2016.

Điểm báo

        Sáng ngày 25/3/2016 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 9 đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2016 với sự tham dự của 135 học viên tham gia khóa học.

        Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2016 diễn ra từ ngày 04/3/2016 đến ngày 25/3/2016 đã giúp các học viên nhận thức được việc nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng; không ngừng học tập lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời nhận thức được phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn, từ đó đề ra hướng phấn đấu cho mình để sớm được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

         Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 56 học viên loại giỏi, đạt tỷ lệ 41,48%; 48 học viên loại khá, đạt tỷ lệ 35,56%; 31 học viên loại trung bình, đạt tỷ lệ 22,96%.

Đồng chí Nguyễn Anh Quốc – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 9 trao giấy khen cho các học viên đạt loại giỏi.

                                                                                                                                               VĂN CÔNG