Vợ sinh, chồng được hưởng chế độ thai sản.

Điểm báo
         Tôi nghe nói có luật mới, khi vợ sinh con thì chồng được nghỉ chế độ thai sản và vẫn hưởng lương. Điều đó có đúng không, nếu có thì quyền lợi tôi được hưởng thế nào? (anhtai…@…)

Ảnh minh họa

         Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ 1.1.2016) quy định nhiều điểm mới, trong đó có các chế độ thai sản của người lao động là nam giới. Tại điều 34 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con như sau:

         Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 5 ngày làm việc; 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc; trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

         Mức hưởng chế độ thai sản một ngày của lao động nam được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày. Ngoài ra, trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Luật sư Huỳnh Minh Vũ

(Theo Thanh Niên)