Quận 9: Tổ chức hội nghị gặp gỡ những người ứng cử Hội đồng Nhân dân quận nhiệm kỳ 2016- 2021.

Điểm báo

       Chiều ngày 28/4/2016 Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) Quận 9 tổ chức hội nghị gặp gỡ những người ứng cử Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến dự có ông  Nguyễn Hữu Việt – Bí thư Quận ủy; ông Cao Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; bà Đặng Thị Hồng Liên – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận; ông Võ Minh Hùng – Ủy viên Ban chấp hành Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Quận 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận, chủ trì hội nghị; các vị ủy viên Thường trực Ban Thường trực UBMTTQVN Quận 9; Chủ tịch UBMTTQVN 13 phường; 67 ông, bà là ứng cử Hội đồng nhân dân quận, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

       Ông Nguyễn Ngọc Cường – Ủy viên Ban chấp hành Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và định hướng phát triển kinh tế xã hội quận nhà trong thời gian tới. Đây là điều kiện để các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân quận có cơ sở, đề ra chương trình hành động xác với  thực tiển của địa phương, giúp những người ứng cử, thực hiện quyền vận động bầu cử theo luật định, tại các buổi tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trong thời gian tới.

       Tại hội nghị, bà Đặng Thị Hồng Liên – Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận, đã thông tin cụ thể danh sách 67 ứng  cứ viên được phân bổ tại 13 đơn vị, trong đó 12 đơn vị có 05 ứng cử viên và 01 đơn vị 07 ứng cử viên. Với số lượng ứng cử viên là 67 người, cử tri Quận 9 sẽ lựa chọn và bầu ra 40 đại biểu HĐND cấp quận nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bà Đặng Thị Hồng Liên – Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận đã thông tin việc phân bổ  ứng  cứ viên tại hội nghị.

       Đươc biết, sau hội nghị này, Ban Thường trực UB MTTQVN quận sẽ tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội; HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, từ ngày 05/5 đến 18/5/2016, để cử tri quyết định, lựa chọn, bầu những người xứng đáng nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Lâm Đức Nhiều