Quận 9: khen thưởng 83 tập thể và 94 cá nhân trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Điểm báo

        Chiều 21/6, Ủy ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 9 tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Việt – Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử Quận 9; đồng chí Cao Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 9; đồng chí Đặng Thị Hồng Liên – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban bầu cử quận.

       Thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị, Thông tri số 03-TT/TU ngày 02/02/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban chỉ đạo bầu cử Hội đồng nhân dân Quận 9 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công tốt đẹp, bảo đảm mục đích yêu cầu đề ra, phát huy dân chủ, đúng luật, tuyệt đối an toàn và tiết kiệm.


Đồng chí Nguyễn Hữu Việt – Bí thư Quận ủy Quận 9 trao Giấy khen của Ủy ban nhân dân Quận cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          Kết quả cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đạt tỷ lệ 99,43%, có 90/113 tổ bầu cử có cử tri bỏ phiếu đạt 100%, bầu đủ số lượng đại biểu được bầu, đúng cơ cấu, thành phần. Qua đó, các cử tri đã lựa chọn, bầu đủ 03 đại biểu Quốc hội, 03 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố, 40 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp quận và 365 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Đồng chí Cao Văn Minh – Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy trao Giấy khen của Ủy ban nhân dân Quận cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

           Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Việt – Bí thư Quận ủy Quận 9 đã biểu dương, tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và trách nhiệm cao của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử, công tác an ninh trật tự, tham gia bầu cử, nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau bầu cử. Mong muốn các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tập trung giải quyết những kiến nghị của cử tri qua các cuộc tiếp xúc trước bầu cử, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân quận và các phường nhiệm kỳ 2016 – 2021, bảo đảm đúng quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, đưa hoạt động của Hội đồng nhân dân Quận và Phường đi vào nề nếp, phát huy được chức năng nhiệm vụ, vai trò của người đại biểu, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Nhân dân, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh.

        Dịp này, Ủy ban nhân dân Quận 9 đã tặng giấy khen cho 83 tập thể và 94 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

                   Hiệp Thọ