Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội

Điểm báo
           Đầu giờ sáng nay (22/7), Quốc hội đã công bố kết quả bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

          Theo kết quả được Trưởng ban kiểm phiếu công bố lúc 8h sáng nay, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội khóa 13 đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội với số phiếu bầu cao.

           Cụ thể, trong số 494 ĐBQH khóa 14, có 490 đại biểu có mặt khi bỏ phiếu. Số phiếu phát ra là 490, số phiếu hợp lệ là 489, số phiếu đồng ý là 483 phiếu (bằng 97,7% tổng số ĐBQH có mặt).

           Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã công bố số phiếu bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Ủy viên Thường vụ Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội khóa 14.

           Theo đó, các chức danh được đề cử vào 4 vị trị Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Ủy viên Thường vụ Quốc hội đều đã trúng cử vào các chức danh được đề cử với số phiếu bầu cao.

            Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội khóa 13 đã đọc các nghị quyết thông qua các chức danh vừa được QH bầu. 

           Theo các nghị quyết được công bố sáng nay, các chức danh được bầu sẽ đảm nhận các chức vụ vừa được bầu ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

          Sau đó, các ĐBQH đã biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu các chức danh Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội và 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội với số phiếu đồng ý cao.

         Như vậy, danh sách Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban TVQH như sau:

         1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch QH khoá 14.

         2. Các ông/bà Phùng Quốc Hiển, Uông Chu Lưu, Tòng Thị Phóng và Đại tướng Đỗ Bá Tỵ,  giữ chức Phó Chủ tịch QH  khoá 14.

          3. Các Ủy viên Ủy ban TVQH khoá 14

            – Bà Nguyễn Thúy Anh 

            – Ông Phan Thanh Bình 

            – Ông Hà Ngọc Chiến 

            – Ông Phan Xuân Dũng 

           – Ông Nguyễn Khắc Định 

           – Ông Nguyễn Văn Giàu 

           – Ông Nguyễn Đức Hải

          – Bà Nguyễn Thanh Hải 

           – Bà Lê Thị Nga 

           – Ông Nguyễn Hạnh Phúc

          – Ông Vũ Hồng Thanh

          – Ông Trần Văn Túy 

          – Thượng tướng Võ Trọng Việt

Tuấn Minh