Quận 9: Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện

Điểm báo

       Thực hiện văn bản số 1296/UBND-VH ngày 24/3/2016 của UBND TP.HCM về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn Thành phố. Căn cứ công văn 1134/BHXH-KHTC ngày 28/4/2016 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn chi lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng qua bưu điện; báo cáo số 39/BĐTĐ-KD ngày 26/7/2016 của Bưu Điện Trung tâm Thủ Đức về phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua bưu điện trên địa bàn quận 9 và thông báo số 151/TB-VP ngày 01/8/2016 của UBND quận 9 về kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND quận tại cuộc họp ngày 17/7/2016 về chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua bưu điện.

      Theo đó, ngành bưu điện sẽ đứng ra chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt cho người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH cung cấp. Người  hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thay vì đến UBND các phường nhận tiền như trước đây, thì  từ tháng 10/2016, BHXH quận 9 sẽ bắt đầu chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua bưu điện, được áp dụng tại các địa điểm và thời gian như sau:

 

        Địa điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận 9

STT

Địa bàn
phục vụ

Địa điểm chi trả
từ ngày 01-05 hàng tháng

Địa điểm chi trả
 từ ngày 06-10 hàng tháng

1

Phường
Tăng Nhơn Phú B

Ủy ban nhân dân
phường Tăng Nhơn Phú B

(185 Đình Phong Phú, Khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9)

Bưu cục Chợ Nhỏ

(95 Man Thiện, Khu phố 5, phường Hiệp Phú, Quận 9)

2

Phường
Trường Thạnh

Ủy ban nhân dân
phường Trường Thạnh

(34 Ích Thạnh, Khu phố Phước Hiệp, phường Trường Thạnh, Quận 9)

Bưu điện – Văn hóa xã
phường Long Trường

(478 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, Quận 9)

3

Phường
Tân Phú

Ủy ban nhân dân
phường Tân Phú

(38 Nam Cao, Khu phố 1, phường Tân Phú, Quận 9)

Bưu cục Dầu Dây

(Đường 400, Khu Giản Dân, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9)

4

Phường
Long Bình

Ủy ban nhân dân
phường Long Bình

(41 Trần Trọng Khiêm, phường Long Bình, Quận 9)

Bưu cục Dầu Dây

(Đường 400, Khu Giản Dân, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9)

5

Phường
Hiệp Phú

Ban điều hành Khu phố 2,
phường Hiệp Phú

(41A Đường 68, phường Hiệp Phú, Quận 9)

Bưu cục Chợ Nhỏ

(95 Man Thiện, Khu phố 5, phường Hiệp Phú, Quận 9)

6

Phường
Tăng Nhơn Phú A

Ban điều hành Khu phố 2,
phường Tăng Nhơn Phú A

(1 Đường 429, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9)

Bưu cục Chợ Nhỏ

(95 Man Thiện, Khu phố 5, phường Hiệp Phú, Quận 9)

7

Phường
Phước Long A

Ban điều hành Khu phố 2,
phường Phước Long A

(90 Nam Hòa, Khu phố 2, phường Phước Long A, Quận 9)

Bưu cục Phước Long

(62 Nam Hòa, phường Phước Long B, Quận 9)

8

Phường
Phước Long B

Ban điều hành Khu phố 5,
phường Phước Long B

(41 Đường 359, Tổ 11, Khu phố 5, phường Phước Long B, Quận 9)

Bưu cục Phước Long

(62 Nam Hòa, phường Phước Long B, Quận 9)

9

Phường
Phước Bình

Nhà văn hóa
phường Phước Bình

(Đường 6D, phường Phước Bình, Quận 9)

Bưu cục Phước Bình

(45 Đại lộ II, phường Phước Bình,
Quận 9)

10

Phường
Long Phước

Bưu điện – Văn hóa xã
phường Long Phước

(ấp Long Thuận, phường Long Phước, Quận 9)

Bưu điện – Văn hóa xã
phường Long Phước

(ấp Long Thuận, phường Long Phước, Quận 9)

11

Phường
Long Trường

Bưu điện – Văn hóa xã
phường Long Trường

(478 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, Quận 9)

Bưu điện – Văn hóa xã
phường Long Trường

(478 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, Quận 9)

12

Phường
Long Thạnh Mỹ

Bưu điện – Văn hóa xã
phường Long Thạnh Mỹ

(Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9)

Bưu điện – Văn hóa xã
phường Long Thạnh Mỹ

(Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9)

13

Phường
Phú Hữu

Bưu điện – Văn hóa xã
phường Phú Hữu

(884 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, Quận 9)

Bưu điện – Văn hóa xã
phường Phú Hữu

(884 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, Quận 9)

       Thời gian chi trả sẽ thực hiện cố định từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng. Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30 từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy và được chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 01 đến 05 hàng tháng; đợt 2 từ ngày 06 đến 10 hàng tháng. Sau ngày 10 hàng tháng, tiền lương hưu và trợ cấp BHXH của tháng chưa nhận sẽ được chi trả vào tháng sau.

       Để việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH được thuận lợi, bưu điện tổ chức chụp hình người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc người được ủy quyền nhận thay lưu vào hệ thống nên khi đến bưu điện người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc người được ủy quyền nhận thay chỉ cần xuất trình sổ lĩnh lương hưu mà không cần xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc giấy ủy quyền. Mỗi người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ được cấp mã định danh (mã vạch) có in sẵn trên sổ, khi chi trả chỉ cần quét mã vạch thì hệ thống sẽ truy xuất dữ liệu. Từ đó, tạo điều kiện cho nhân viên truy xuất thông tin một cách nhanh chóng và chính xác về người hưởng không phải mất thời gian kiểm tra thông tin nhân thân của người hưởng hoặc người lĩnh thay.

        Đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH đang lãnh tại nhà thì bưu điện sẽ tiếp tục chi trả tại nhà: đối với các trường hợp đau ốm không đi lại được, đối tượng trên 80 tuổi, lão thành cách mạng và các trường hợp đặc biệt khác thì được phục vụ chi trả tại nhà không tính phí; Bưu điện sẽ chi trả cho các đối tượng có yêu cầu tại địa điểm với giá cước trong cùng quận: 22.000đ, khác quận: 55.000đ (từ người thứ 2 cùng địa chỉ: thu cước phí bằng 50% cước phí).

        Đến năm 2017 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH có thể tự chọn điểm bưu điện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để lĩnh lương hưu, không phụ thuộc địa chỉ, hộ khẩu.

Lương Hợp