Trung tâm Văn hóa Quận 9: Khai giảng lớp Biên tập và dàn dựng chương trình nghệ thuật quần chúng.

Điểm báo

       Nhằm nâng cao kỹ năng biên tập, dàn dựng và xây dựng chương trình văn nghệ cho cán bộ Văn hoá thông tin, cán bộ phụ trách Nhà văn hoá; cán bộ các đoàn thể khu phố, phường và cán bộ các cơ quan, ban ngành đoàn thể Quận. Sáng ngày 23/8/2016, Trung tâm Văn hóa Quận 9 đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Biên tập và dàn dựng chương trình nghệ thuật quần chúng.

Quang cảnh lớp học

       Lớp học diễn ra từ ngày 23/8 – 15/9/2016 (sáng thứ ba và sáng thứ 5 hàng tuần) với chương trình được xây dựng trên cơ sở nội dung thiết thực, phù hợp cung cấp cho các học viên những kỹ năng trong việc biên tập và dàn dựng chương trình nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương; kỹ năng xử lý âm nhạc trong chương trình nghệ thuật tổng hợp; phương pháp xây dựng ý tưởng và viết kịch bản chương trình nghệ thuật tổng hợp; thực hành viết kịch bản; đồng thời tìm hiểu một số thể loại múa thường sử dụng trong chương trình nghệ thuật tổng hợp… Đây sẽ là những kiến thức bổ ích giúp các học viên có thể áp dụng trong quá trình xây dựng hoạt động nghệ thuật quần chúng, tạo lực lượng nòng cốt cho phong trào văn hóa – văn nghệ quần chúng cơ sở.

                                                                                      ĐOÀN OANH