Quận 9: Tổ chức Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 9 khóa V nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Điểm báo

           Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ Quận 9 khóa V nhiệm kỳ 2015 – 2020 làm việc trong ngày 29/6 và buổi sáng ngày 30/6/2017, đồng chí Đặng Thị Hồng Liên – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đã phát biểu khai mạc Hội nghị. Hội nghị lần này tập trung thảo luận thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

          Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận một số vấn đề còn hạn chế trên các lĩnh vực, cụ thể: các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng tâm; tình trạng ô nhiễm môi trường; công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, xây dựng; công tác chỉnh trang đô thị; công tác lập lại trật tự lòng, lề đường; công tác giảm nghèo bền vững…Lĩnh vực xây dựng Đảng tập trung thảo luận các giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thể trong khu vực ngoài nhà nước; giải pháp tăng cường công tác nắm tình hình dư luận, định hướng tư tưởng và đẩy mạnh tuyên truyền miệng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Dân vận chính quyền trong cải cách hành chính, thực hiện dân chủ cơ sở…


Đồng chí Trần Văn Bảy – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phát biểu điều hành tại hội nghị

           Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Hồng Liên – Bí thư Quận ủy đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung một một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017: Tập trung các biện pháp thu ngân sách, thu các khoản nợ đọng thuế đảm bảo đạt chỉ tiêu trên giao; đẩy nhanh tiến độ thi công và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn; thường xuyên tổ chức các đợt ra quân lập lại trật tự lòng, lề đường, không để xảy ra tình trạng tái chiếm; thực hiện tốt công tác tuyển sinh và tổ chức khai giảng năm học 2017 – 2018; tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững; tập trung thực hiện các giải pháp kéo giảm phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án; chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2018. Đối với lĩnh vực xây dựng Đảng, tổ chức hội nghị tọa đàm về nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về công tác phát triển đảng viên; hoàn thành công tác quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên cấp quận nhiệm kỳ 2017 – 2022; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, đoàn thể cơ sở; tập trung củng cố lực lượng nòng cốt chính trị; tăng cường vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc đối với hoạt động xây dựng và củng cố chính quyền.

         Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Đảng bộ quận cũng đã tiến hành bỏ phiếu thống nhất giới thiệu bổ sung 01 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy khóa V nhiệm kỳ 2015 – 2020.

                                                                   Ngọc Thắm