Hướng dẫn nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Điểm báo

      Ngày 06/11/2017 Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 2305/BHXH-THU về việc thực hiện nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, theo đó:

      Đối với người tham gia:

     Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các đại lý thu trên địa bàn thành phố (không phân biệt địa bàn quận, huyện). Khi có nhu cầu đổi thẻ BHYT, người tham gia thực hiện tại phần dịch vụ công trực tuyến qua bưu điện dành cho cá nhân của BHXH thành phố cung cấp tại địa chỉ (http://dvc.bhxhtphcm.gov.vn), hoặc đại lý thu nơi đăng ký tham gia hoặc tại BHXH các quận, huyện.

      Đối với đại lý thu:

      Căn cứ mã thẻ BHYT của người tham gia, tra cứu thông tin thời hạn sử dụng thẻ tại phần Tra cứu trực tuyến/Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT tại trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam (http://baohiemxahoi.gov.vn), nếu tại thời điểm đăng ký tham gia so với thời hạn sử dụng thẻ cũ không quá 03 tháng trong năm tài chính thì lập hồ sơ gia hạn, nếu quá 3 tháng thì lập hồ sơ tăng mới.

      Người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình liên hệ BHXH quận, huyện nơi đặt trụ sở để được cấp mã số quản lý và biên lai thu tiền (Mẫu C68-HD), tổ chức thu tiền của người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cư trú trên địa bàn thành phố (không phân biệt địa bàn quận, huyện), thực hiện lập và nộp hồ sơ qua hệ thống gia dịch điện tử.

      Lưu ý: phần địa chỉ người tham gia ghi rõ 4 nội dung: số nhà, đường; mã phường, xã; mã quận, huyện; mã thành phố.

     Đại lý thu đã nhận biên lai thu tiền (mẫu C68-HD) theo Công văn số 1055/BHXH-KHTC ngày 26/5/2017 của BHXH thành phố thì liên hệ với BHXH quận, huyện nơi cấp biên lai để làm thủ tục trả lại.

       Người tham gia BHYT hộ gia đình là người thứ hai trở đi thì được giảm mức đóng thực hiện trong năm tài chính.

       Hướng dẫn mới này nhằm tạo thuận lợi cho người dân tham gia BHYT tự nguyện, BHYT hộ gia đình và việc nộp hồ sơ của các đại lý thu. Trước đó, BHXH TP.HCM đã ban hành văn bản số 1222/BHXH-KHTC ngày 16/5/2017 về việc dừng sử dụng biên lai thu tiền (mẫu C68-HD) tự in chuyển sang biên lai viết tay bắt đầu thực hiện từ ngày 01/8/2017. Qua 3 tháng thực hiện, các đại lý thu đã gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đối chiếu tiền thu và lập hồ sơ.

ĐOÀN OANH