Quận 9: Họp mặt kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017) và 28 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2017)

Điểm báo

       Sáng ngày 21/12/2017, tại Nhà thiếu nhi quận, Quận ủy – HĐND – UBND  – UB.MTTQVN quận đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017) và 28 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2017). Đến tham dự có các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí lãnh đạo: đại tá Nguyễn Văn Tiền – Ủy viên Đảng ủy Quân sự Thành phố, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Đặng Thị Hồng Liên – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Cao Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Trần Văn Bảy – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Võ Minh Hùng – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN quận  cùng các đồng chí UVBTV Quận ủy; đại diện các ban ngành, đoàn thể quận; lãnh đạo và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự 13 phường.

Đồng chí Đặng Thị Hồng Liên – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và đồng chí Cao Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy Quân sự Quận

        Tại buổi họp mặt, đồng chí Đặng Thị Hồng Liên – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 28 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, trong đó nêu rõ: Quân đội ta đã cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế vẻ vang. Với thế trận của chiến tranh nhân dân, với lực lượng của toàn dân đánh giặc, với nghệ thuật quân sự độc đáo mang bản sắc truyền thống Việt Nam, với ý chí quyết chiến quyết thắng, quân đội ta đã làm nên những kỳ tích của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Có được sự trưởng thành và chiến thắng vẻ vang, chúng ta khắc ghi công ơn và tấm lòng của Nhân dân, của đồng bào dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam. Chính Nhân dân ta, dân tộc ta đã sản sinh ra quân đội, nuôi dưỡng và hun đúc cho quân đội chí khí quật cường và tình yêu Tổ quốc vô hạn, bồi đắp và khơi dậy bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam trong đấu tranh vũ trang, giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.

       Quận 9 là vùng đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, là địa bàn trọng yếu giữa ta và địch trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Truyền thống đó là sự kế thừa truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đó là sự trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Những chiến công xuất sắc của quân dân chính đảng trên chiến trường Nam Thủ Đức đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng nhiều huân chương và danh hiệu cao quý; nhiều tập thể đơn vị và cá nhân được tuyên dương là anh hùng LLVT. Trên địa bàn quận 9 ngày nay có 11/13 phường là phường anh hùng LLVT Nhân dân.

       Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, đồng chí Đặng Thị Hồng Liên mong muốn LLVT Quận 9 phải ra sức phấn đấu, không ngừng  phát huy truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam; đặc biệt cần quán triệt sâu sắc, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Tập trung công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân cả hai cấp. Thường xuyên huấn luyện, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật cho cán bộ, chiến sỹ từ quận đến cơ sở, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu cao. Tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra.

Đồng chí Đặng Thị Hồng Liên – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu ôn lại truyền thống tại buổi họp mặt

      Sáng cùng ngày, lãnh đạo Quận cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể đã đến đặt tràng hoa và thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Bến Nọc và tại Tượng đài Chiến thắng thuộc Khu di tích lịch sử căn cứ Vùng Bưng 6 xã.

Quang cảnh lễ đặt tràng hoa tại Tượng đài Chiến thắng

ĐOÀN OANH