Quận 9: Gần 150 cán bộ, chủ chốt quận, phường tham dự hội nghị triển khai, hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Điểm báo

         Ngày 10/5, Quận ủy Quận 9 tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ cho gần 150 cán bộ chủ chốt quận, phường. Cùng dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

          Đồng chí Trần Đình Trữ, Phó Chánh Thanh tra Thành phố, báo cáo viên của hội nghị đã triển khai đến cán bộ chủ chốt quận 9 một số nội dung quan trọng trong Thông tư 08 của Thanh tra Chính phủ: người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; nguyên tắc kê khai; trình tự, thủ tục kê khai; biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm;công khai bản kê khai… Tại hội nghị, báo cáo viên đã hướng dẫn cụ thể mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập cho cán bộ chủ chốt quận 9, đồng thời giải đáp tất cả các thắc mắc của cán bộ chủ chốt các nội dung liên quan đến kê khai tài sản, thu nhập.


Đồng chí Trần Đình Trữ, Phó Chánh Thanh tra Thành phố báo cáo tại hội nghị

         Theo kế hoạch, Quận 9 sẽ tiếp tục tổ chức 02 lớp: 01 lớp dành cho cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo nhưng thuộc đối tượng kê khai theo quy định tại khoản 9, Điều 2, Thông tư 08/2013/TT-TTCP, cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận bản kê khai tại đơn vị dự kiến được tổ chức vào ngày 17/5/2018; 01 lớp dành cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm mon, Tiểu học, Trung học cơ sở dự kiến được tổ chức vào tháng 7 năm 2018.

                                                                             Cẩm Vân