Một số nội dung liên quan đến dự thảo luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc

Điểm báo

       Trong thời gian qua có nhiều thông tin khác nhau liên quan đến Dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Do đó, trong sinh hoạt chi bộ, cần thông tin đến cán bộ, đảng viên một số nội dung sau:
    1. Ngày 22 tháng 3 năm 2017, Bộ Chính trị có Thông báo kết luận Số 21-TB/TW về các đề án xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, trong kết luận nêu rõ quan điểm, mục đích thực hiện, cán bộ, đảng viên cần nắm rõ những nội dung sau:
     Việc thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt là chủ trương lớn của Đảng đã được thông qua nhiều kỳ đại hội, do vậy cần quyết tâm triển khai thực hiện, làm từng bước vững chắc, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Do đó, Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; giao Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo, thành viên là đại diện các bộ, ngành, các địa phương có đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và các chuyên gia tham gia, các nhà khoa học. Song song đó, việc xây dựng đề án này đã được đầu tư chuẩn bị từ lâu, cụ thể, rõ ràng, có lộ trình thực hiện và đặc biệt với yêu cầu phải phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam.
       Việc thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc nhằm: khai thác tốt nhất các tiềm năng khu vực có lợi thế vượt trội, thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư, công nghệ cao, phương thức quản lý mới tiên tiến, hình thành khu vực tăng trưởng cao, tạo thêm nguồn lực và động lực, góp phần thúc đẩy nhanh phát triển và tái cơ cấu kinh tế cho tỉnh, vùng và cả nước.
       Việc thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt là yêu cầu của sự phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với xu thế của các nước phát triển trên thế giới. Nhiều quốc gia đã thực hiện thành công về đơn vị hành chính – đặc biệt, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Philipin… Việt Nam đã từng có các Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo để tận dụng lợi thế khai thác dầu khí; Đặc khu Quảng Ninh để tận dụng lợi thế khai thác than … rất thành công.
     2. Một số điểm cần biết về Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (gọi tắt là đặc khu) và những lợi ích khi thành lập đặc khu

      Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt là đơn vị hành chính thuộc tỉnh, do Quốc hội quyết định thành lập, có cơ chế, chính sách đặc biệt về phát triển kinh tế – xã hội, có tổ chức chính quyền địa phương và cơ quan khác của Nhà nước tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
        Cơ hội đầu tư tại các đặc khu dành cho tất cả nhà đầu tư trong nước và cả các nhà đầu tư nước ngoài của nhiều quốc gia, không dành riêng cho một quốc gia nào. Trong đó kêu gọi nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính, quản trị, có cam kết về việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ sạch hoặc công nghệ cao; cam kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, gắn bó lợi ích lâu dài với đặc khu và có dự án đầu tư tại đặc khu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 45.000 tỷ đồng. Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch đặc khu, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng. Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển của đặc khu, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng. Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch đặc khu, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế – xã hội hoặc tạo ra giá trị gia tăng đột biến tại đặc khu, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng.
         Ngành nghề ưu tiên phát triển: Đặc khu Vân Đồn: công nghệ cao; công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao; du lịch và công nghiệp văn hóa; cảng hàng không, cảng biển, thương mại. Đặc khu Bắc Vân Phong: công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí chính xác; cảng biển; du lịch, khách sạn; trung tâm thương mại – tài chính. Đặc khu Phú Quốc: du lịch, khách sạn; thương mại, hội nghị, triển lãm, quản lý tài sản; y tế, giáo dục, nghiên cứu và phát triển.         

        Ưu đãi đầu tư: Ưu đãi thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong một số trường hợp có điều kiện.         

        Chính sách đối với người lao động: Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn đặc khu có trách nhiệm ưu tiên tuyển dụng, sử dụng lao động bị thu hồi đất, đối tượng tinh giản biên chế, lao động khác là người thường trú tại đặc khu. Không cấp phép lao động cho: Người lao động nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành có thời gian làm việc dưới 60 ngày và thời
gian cộng dồn không quá 180 ngày trong 01 năm tại đặc khu; Người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm tại đặc khu.
         Nhà nước có chính sách đặc biệt phù hợp theo quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút đầu tư vào các ngành, nghề ưu tiên phát triển của đặc khu nhưng phải tuyệt đối bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị – xã hội tại đặc khu. Do đó, luật này chỉ cho phép giao đất cho các doanh nghiệp có dự án được phê duyệt, không có việc Nhà nước giao đất hoàn toàn cho 01 quốc gia; chỉ cho thuê đất có thời hạn cho các dự án đầu tư cụ thể và theo quy định hết sức chặt chẽ khi các đặc khu ra đời. Nếu các doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết theo Luật sẽ bị thu hồi.
      3. Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2018, với 423/432 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 85,63% tổng số đại biểu Quốc hội; Quốc hội đã thống nhất với đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định của dự thảo luật về thời hạn sử dụng đất để sản xuất kinh doanh áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật này sang kỳ họp sau, để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của các đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và Nhân dân, hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm xây dựng thành công ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia. Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương có liên quan quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai tại các địa bàn dự kiến thành lập đặc khu, tích cực triển khai các công việc chuẩn bị về nguồn lực, điều kiện bảo đảm để khi luật và các nghị quyết được Quốc hội thông qua có thể thực hiện được ngay. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, làm rõ những vấn đề được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm để tạo sự đồng thuận cao đối với các nội dung của dự thảo luật. Có thể thấy, việc tiếp thu ý kiến Nhân dân của Chính phủ, Quốc hội là rất đáng hoan nghênh. Các tầng lớp Nhân dân, các nhân sĩ, trí thức, lãnh đạo các tôn giáo… đều đánh giá rất cao động thái mang tính cầu thị này. Điều đó đã thêm một lần nữa khẳng định sự sáng suốt, minh bạch và vì Dân của Đảng, Nhà nước Việt Nam.
        4. Tuy nhiên, trong những ngày qua ở một số địa phương đã xảy ra tình trạng tụ tập đông người, gây ách tắc giao thông, làm mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống của Nhân dân. Một số tỉnh đã có các cuộc tụ tập đông người lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang… Đặc biệt tại tỉnh Bình Thuận, các đối tượng quá khích tấn công lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ và các trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước. Tại thành phố
Hồ Chí Minh, có các cuộc “tuần hành” xuống đường, tập trung đông người tại trung tâm thành phố, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường trọng yếu; kéo đến các trọng điểm cần bảo vệ như Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ; kéo đến các cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất, làm tắc nghẽn giao thông trong nhiều giờ, ảnh hưởng đến an toàn bay và an ninh sân bay. Ở quận Bình Tân, Tân Phú, các đối tượng xấu đã kích động, đe dọa công nhân công ty Pouyuen đã lãng công với số lượng lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của doanh nghiệp. Trên các trang mạng xã hội các phần tử phản động viết nhiều bài xuyên tạc sự thật, kêu gọi biểu tình. Một số phần tử cơ hội, phản động đã lôi kéo, kích động Nhân dân hiểu sai lệch bản chất sự việc, gây ra sự ngộ nhận, hiểu lầm vấn đề nên có hành động quá khích, hiện nay các cơ quan chức năng đã bắt giữ các phần tử trên và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
         Do đó, cán bộ, đảng viên cần tuyên truyền, vận động người dân tại nơi sinh hoạt, công tác thể hiện tình yêu nước một cách sáng suốt và có trách nhiệm: kiên quyết không mắc mưu của những kẻ xấu. Bởi trên thực tế, việc hưởng ứng tụ tập đông người có thể dẫn đến những hậu quả sau:
        Một là, dù người tham gia có thể đơn giản nghĩ rằng mình chỉ phản đối dự thảo Luật nhưng đã vô tình bị bọn xấu lợi dụng, lôi kéo trở thành người ủng hộ hoạt động chống Đảng và Nhà nước vì hoàn toàn không có việc Nhà nước giao đất cho Trung Quốc 99 năm như kẻ xấu xuyên tạc. Thực tế, trong quá trình tuần hành, các thế lực xấu đã lợi dụng đám đông để trưng biểu ngữ, khẩu hiệu phản động, chống phá Đảng và Nhà nước.
        Hai là, khi tham gia trong đám đông, dù dưới danh nghĩa là “tuần hành ôn hòa” thì ít nhất cũng gây nên cảnh kẹt xe, gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc đi lại, buôn bán, sinh hoạt của rất nhiều người khác. Như vậy, việc tuần hành trước mắt đã gây thiệt hại trực tiếp đến hoạt động bình thường của chính bà con ta.
        Ba là, khi tham gia tuần hành dù là ôn hòa, trong điều kiện tụ tập đông người, rất dễ và đã xảy ra tình trạng bị mất mát tài sản do kẻ xấu trà trộn vào để trộm cắp. Ngoài ra, trong đám đông dễ dẫn đến những va chạm, từ đó hình thành các hoạt động bạo lực, có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều người.
        Bốn là, khi có kẻ xấu kích động, giật dây để một số người có hành vi sai trái thì đám đông dễ bị tác động dây chuyền, dẫn đến những hành vi khó kiểm soát và những hậu quả khó lường. Chẳng hạn, chúng có thể khiêu khích và tấn công trước đối với lực lượng giữ gìn trật tự, nên khi bị khống chế, tạm giữ, tức thì chúng sẽ vu khống rằng lực lượng an ninh đàn áp người dân.Trong đám đông, khi không được tiếp nhận thông tin đầy đủ, chỉ thấy nhiều người la hét, tấn công ai đó… thì bị tác động và làm theo, như vậy từ chỗ vô ý sẽ trở thành hoạt động sai trái và theo chủ đích của kẻ xấu.
        Năm là, từ thực tế việc tụ tập đông người trong những ngày qua cho thấy: một số kẻ xấu, phản động có mục đích rõ ràng là lợi dụng đám đông để chống phá Đảng và Nhà nước, các phần tử quá khích khi tham gia biểu tình đã có hành vi sai trái là đập phá, đốt xe, tấn công lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước, doanh nghiệp, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư của nước ta…Nếu người dân tham gia thì có thể vô tình tiếp tay cho hoạt động phá hoại đó của chúng và vi phạm pháp luật.
      Sáu là, làm xấu hình ảnh của đất nước, của người Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới (các nước không dám đến Việt Nam đầu tư, người nước ngoài không đến giao lưu, du lịch vì sợ không an toàn; các doanh nghiệp đang đầu tư có thể rút vốn đi nơi khác, làm mất công ăn việc làm của người dân…).
      Bảy là, vận động người dân hết sức bình tĩnh, tin tưởng vào Đảng – Nhà nước. Không nghe theo lời kẻ xấu có những hành động vi phạm pháp luật. Yên tâm làm việc bình thường. Phát hiện và chống mọi kẻ xấu xúi giục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng xử lý. Cần chia sẻ những thông tin chính thống, những bài báo chính thống để Nhân dân được rõ.
      5. Mỗi đảng viên cần gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ nhiệm của mình

      – Chấp hành Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm (tổ chức, tham gia các hội trái quy định của pháp luật; biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự,…)
     – Kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật, báo cáo cấp trên có thẩm quyền xử lý theo quy định.
      – Mỗi đảng viên có trách nhiệm tuyên truyền mọi người cùng tham gia thực hiện đúng pháp luật, ổn định an ninh trật tự nơi cư trú, nơi công tác, lao động và học tập.
        Một số nguồn thông tin chính thống tham khảo
      Hiện nay có rất nhiều nguồn thông tin, người dân kịp thời tham khảo thông tin ở các cơ quan báo chí và các trang mạng chính thống sau:
      – Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
     – Các báo Trung ương và địa phương (báo giấy và báo mạng): Báo Nhân dân, Sài Gòn Giải phóng, Tuổi trẻ, Người Lao động, Phụ nữ,…). Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, Trang cộng đồng xã hội Cờ Đỏ thành phố Hồ Chí Minh.
       Là công dân có trách nhiệm, chúng ta hãy bày tỏ ý kiến một cách tích cực, tham gia xây dựng đất nước, hết sức bình tĩnh, hiểu đúng bản chất việc, xây dựng xã hội bằng những hành động thiết thực, cụ thể, không nên tiếp tay cho kẻ xấu vi phạm pháp luật, phá hoại sự bình yên của xã hội, của đất nước.
     Mọi người dân đều được quyền bày tỏ chính kiến của mình nhưng không vi phạm pháp luật.
     NGƯỜI YÊU NƯỚC LÀ NGƯỜI KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT.