Quận 9: Tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố.

Điểm báo

          Sáng 21/11, UBMTTQ phối hợp với Thường trực HĐND, UBND quận tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với Tổ Đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIV sau kỳ họp 6 QH và Tổ Đại biểu HĐND thành phố trước kỳ họp lần thứ 11.

          Bà Trịnh Ngọc Thúy, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân TP HCM, thay mặt Tổ Đại biểu QH thông tin với cử tri về kết quả kỳ họp 6 QH; Thông qua 09 luật; Thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); ý kiến sửa đổi các dự án luật; Thông qua 04 nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, phân bổ ngân sách trung ương năm 2019, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết của QH khẳng định, QH khóa XIV đã hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp thứ 6.

         Ông Cao Thanh Bình, Phó ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố, đã thông báo với cử tri về thời gian dự kiến và chương trình kỳ họp HĐND thành phố khóa IX lần thứ 12. Dự kiến thời gian họp từ ngày 4 đến 8/12/2018.

        Có 16 cử tri tham gia phát biểu tại hội nghị đa số cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp của QH, hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch… Tuy nhiên cử tri cũng phản ảnh một số nội dung chưa hợp lý về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, quy hoạch kéo dài  tại các dự án: Dự án nhà ở Hải Nhân; dự án Công ty cổ phần xây dựng số 5; dự án Khu Công nghệ cao; dự án Công viên lịch sử Văn hóa dân tộc; dự án đường vành đai…Đặc biệt cử tri mong muốn những vấn đề cử tri kiến nghị tại kỳ tiếp xúc trước cần được giải quyết và trả lời dứt điểm tại lần tiếp xúc kế tiếp, không kéo dài.


Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND thành phố, Đại biểu QH tiếp thu ý kiến cử tri tại hội nghi.

          Ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND quận trả lời từng trường hợp cụ thể các vấn đề có liên quan đến địa phương, giải trình một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của UBND quận, ghi nhận tiếp tục giải quyết một số nội dung mới phát sinh trong thời gian sớm nhất.

         Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND thành phố, Đại biểu QH đã thông tin bổ sung một số hoạt động của đoàn Đại biểu QH tại kỳ họp thứ 6. Đồng thời giải trình nhiều nội dung liên quan được cử tri quan tâm tại hội nghị và  tiếp thu những ý kiến đóng góp chân tình của cử tri.

Đức Nhiều