UBND quận 9: Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2016 – 2018) thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

Điểm báo

         Sáng ngày 29/11/2018 tại Nhà Thiếu Nhi, UBND quận 9 đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2016 – 2018) thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2016 – 2020. Đến dự có ông Nguyễn Văn Dũng, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững thành phố; ông Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; ông Trần Văn Bảy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; ông Lê Quang Nam, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận; ông Nguyễn Ngọc Cường, QUV, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Giảm nghèo bền vững quận.


Ông Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao giấy khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững 3 năm (2016 – 2018).

        Báo cáo kết quả sơ kết 3 năm (2016 – 2018) thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và phương hướng giai đoạn 2019 – 2020, bà Nguyễn Thị Minh, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Ban Giảm nghèo bền vững quận cho biết: đầu năm 2016, quận 9 có 4.048 hộ nghèo mức thu nhập từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống; 2.078 hộ cận nghèo. Kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo đến 30/10/2018, quận đã kéo giảm 3.901 hộ. Hiện nay, còn 147 hộ nghèo và 1.118 hộ cận nghèo; quận không còn hộ nghèo có thu nhập trong chuẩn nghèo quốc gia.


Ông Trần Văn Bảy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận và ông Nguyễn Chiến Chinh, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững 3 năm (2016 – 2018).

         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững thành phố; ông Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần vươn lên thoát nghèo, cần cù lao động của hộ nghèo, hộ cận nghèo; tinh thần chủ động sáng tạo trách nhiệm với hộ nghèo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các doanh nghiệp, các ngành, 13 phường. Đồng thời, yêu cầu trong giai đoạn 2016 – 2020, Ban giảm nghèo bền vững quận, UBND quận, Ban giảm nghèo bền vững 13 phường cần: tiếp tục quán triệt thực hiện chương trình hành động số 18/CTrHD/QU ngày 30/5/2016 của Quận ủy, phải xem công tác giảm nghèo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác truyền thông trên các thông tin đại chúng và công tác tuyên truyền tại cơ sở; đảm bảo tính bền vững của kết quả giảm nghèo hàng năm và giai đoạn của quận trong 03 năm, đồng thời chuẩn bị cho bước chuyển giai đoạn 2019 – 2020…


Ông Lê Quang Nam, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận và ông Nguyễn Ngọc Cường, QUV, Phó Chủ tịch UBND quận trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững 3 năm (2016 – 2018).

        Dịp này, UBND tặng giấy khen cho 39 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo bền vững 03 năm (2016 – 2018).

Lương Hợp