Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn Quận 9

Điểm báo

         Quận 9 là vùng đất cửa ngõ phía Đông của Thành phố Hồ Chí Minh, được biết đến như một địa phương giàu truyền thống cách mạng. Theo suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, nhiều nơi đã trở thành chứng tích của thời kỳ khai hoang, lập đất, xây dựng, đấu tranh và bảo vệ quê hương của người dân nơi đây. Hiện nay trên địa bàn Quận có 09 di tích lịch sử, trong đó có 04 di tích lịch sử cấp quốc gia (Bót Dây Thép, chùa Hội Sơn, chùa Phước Tường, Đình Phong Phú) và 05 di tích lịch sử cấp Thành phố (chùa Bửu Sơn, Đình Tăng Phú, chùa Bửu Thạnh, Căn cứ Vùng bưng Sáu xã, mộ cổ Ông nghị viên Địa hạt Đặng Tân Xuân). Những di tích này không chỉ đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân địa phương mà còn mang lại nét đặc sắc về lịch sử, văn hóa cho mảnh đất giàu truyền thống cách mạng.

          Những năm qua, công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hoá ở Quận 9 luôn được các ngành các cấp quan tâm nhằm hướng tới phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân địa phương cũng như các đối tượng khách đến tham quan du lịch, nghiên cứu, học tập.


Đình Phong Phú


Chùa Phước Tường

Chùa Hội Sơn

Bót Dây thép