Quận 9: Tập huấn “tổ chức xây dựng và biểu dương các mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ- TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ”

Điểm báo

         Sáng ngày 12/4/2019, tại Hội trường trường THCS Trần Quốc Toản, Hội Khuyến học Quận 9 đã tổ chức lớp tập huấn “tổ chức xây dựng và biểu dương các mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ- TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ” cho Ủy viên BCH Hội Khuyến học quận và 13 phường, Đại diện Đảng ủy, UBND, Chi bộ, Chi hội trưởng 75 Khu phố trên địa bàn.

         Tại buổi tập huấn, bà Dương Thị Trúc Bạch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố đã hướng dẫn các nội dung: Về thực hiện đúng quy trình đánh giá, công nhận các danh hiện “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố và “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã/phường quản lý bảo đảm thực hiện mục tiêu của Đề án vào năm 2020.

          Sau tập huấn Hội Khuyến học các phường sẽ tham mưu UBND phường xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập cấp xã năm 2019 và kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương “Gia đình học tập” và “Cộng đồng học tập ” khu phố theo Quyết định 281/QĐ-TTg; đồng thời, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền và động viên nhân dân tích cực tham gia nhân rộng các mô hình học tập. Các gia đình, dòng họ, khu phố và đơn vị ở cơ sở thuộc phường quản lý đăng ký các mô hình học tập.

Bảo Kính