Quận 9: Lễ ra quân thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” giai đoạn 2019 – 2021.

Điểm báo

            Sáng ngày 19/8, UBND Quận 9 đã tổ chức lễ ra quân thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn Quận 9. Tham dự có bà Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; ông Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; ông Trần Văn Bảy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; ông Phạm Quang Bửu, Chủ tịch UBMTTQVN quận cùng các ông bà UVBTV Quận ủy, UVBCH Đảng bộ quận; thường trực HĐND, UBND quận; thủ trưởng các Ban đảng Quận ủy, các phòng ban, đơn vị thuộc quận, lãnh đạo UBND 13 phường, hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận…

         Tại buổi lễ, bà Lê Thị Kim Chi, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND quận đã đọc lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về chung tay hành động giảm ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa.


Bà Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và ông Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy kéo biển công sở “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”.

         Triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn quận giai đoạn 2019 – 2021, ông Võ Trí Dũng, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận cho biết: để phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn đạt hiệu quả cao, UBND quận triển khai cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và UBND 13 phường 07 nội dung thực hiện và phân công các phòng ban liên quan thực hiện những nội dung cụ thể phù hợp chức năng đơn vị.

          Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, bà Lê Thị Kim Chi, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND quận kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức quận nêu gương đi đầu trong phong trào bằng những việc làm cụ thể như không sử dụng nước uống đóng chai, ống hút nhựa trong các cuộc họp, tự trang bị vật dụng đựng thức ăn, thức uống của cá nhân tại đơn vị, không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, thực hiện phân loại rác; tuyên truyền tích cực, vận động người thân, bạn bè, hàng xóm, cộng đồng dân cư cùng thực hiện…


Bà Lê Thị Kim Chi, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND quận phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” giai đoạn 2019 – 2021.

           Dịp này, UBND Quận 9 đã thực hiện gắn 02 biển công sở “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” tại trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận.

 Lương Huy