Quận 9: Bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận

Điểm báo

         Chiều 30/9, tại trụ sở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ; cùng tham dự có các đồng chí Võ Minh Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy và cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận.

         Theo Kết luận 471-KL/TU ngày 24/ 6/ 2019 của BTV Thành ủy về sắp xếp, cơ cấu lại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, huyện theo hướng bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận. BTV Quận ủy đã ban hành Quyết định số 842-QĐ/QU về bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chiến Chinh, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận; trao quyết định số 841-QĐ/QU về thôi giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với đồng chí Nguyễn Anh Quốc.Thời gian giữ chức vụ từ ngày 01/10/2019.

         Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy hy vọng với bề dày kinh nghiệm công tác, các đồng chí Nguyễn Chiến Chinh, đồng chí Nguyễn Anh Quốc sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tham mưu cho BTV Quận ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.

Cường Lê