Tăng cường công tác tuyên truyền xử lý vi phạm, phòng chống tái vi phạm hành vi rải đinh trên địa bàn Quận 2, Quận 9, Quận 12 và Quận Thủ Đức.

Điểm báo

           Thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng rải đinh lại tái xuất hiện trên địa bàn các cửa ngõ ra vào thành phố và tập trung chủ yếu tại Quốc lộ 1 (thuộc địa bàn Quận 12 và Quận Thủ Đức), đường Xa lộ Hà Nội (thuộc địa bàn Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức).
           Để ngăn ngừa, phòng chống hành vi rải đinh và phòng tránh những tai nạn có thể xẩy ra. Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố đề nghị UBND và  Ban An toàn giao thông Quận 2, Quận 9, Quận 12 và Quận Thủ Đức:
           – Chỉ đạo các lực lượng có liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu về tác hại của việc rải đinh gây ra cho người tham gia giao thông, cảnh báo bằng các hình ảnh, các pano, áp phích tại các vị trí thường xuyên bị rải đinh và các vị trí được Báo, Đài phản ánh để người tham gia giao thông dễ nhận biết để có biện pháp phòng tránh, nhằm ngăn chặn rủi ro về tai nạn giao thông do hành vi rải đinh gây ra;
          – Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi rải đinh. Đồng thời, xử lý nghiêm, quyết liệt các cá nhân có hành vi vi phạm nhằm tập trung chấn chỉnh tình trạng trên, góp phần tạo hành lang an toàn cho giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông;
         – Tham mưu, đề xuất cho UBND, Ban ATGT các giải pháp, biện pháp đấu tranh, phòng ngừa và xử lý đối với các cá nhân vi phạm, hoặc các cá nhân cố tình tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm việc rải đinh trên các tuyến đường.