Quận 9: Khen thưởng 05 hộ gia đình, 06 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 – 2019; 17 tập thể, 26 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2019.

Điểm báo

          Sáng ngày 11/10, Quận ủy Quận 9 đã tổ chức hội nghị kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019); tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2019 và giai đoạn 2009 – 2019. Đến dự có đồng chí Trương Quốc Lâm, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Trần Thị Mỹ Xuân, chuyên viên Ban Dân vận thành ủy; đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Cao Thị Ngọc Châu, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Cường, QUV, Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Phạm Quang Bửu, QUV, Chủ tịch UBMTTQVN quận cùng lãnh đạo các ban Đảng Quận ủy, các đoàn thể, thủ trưởng các phòng ban, Trung tâm, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và các gương điển hình khen thưởng…

           Đồng chí Cao Thị Ngọc Châu, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đã ôn lại truyền thống 89 năm ngày công tác Dân vận của Đảng, đồng thời phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020. Qua đó, đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cần quan tâm: đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội quận tiếp tục phối hợp tuyên truyền phong trào trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; gắn phong trào thi đua với công tác dân vận của Chính quyền phải sát thực tế; gắn phong trào với thực hiện các công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đồng chí Trương Quốc Lâm, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy và đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 – 2019.

          Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã biểu dương và ghi nhận những thành tích trong công tác vận động nhân dân mà Đảng bộ quận đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các ngành, các cấp cần: nghiên cứu nắm vững quan điểm, tư tưởng về công tác dân vận của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, công tác dân vận của lực lượng vũ trang; MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động… tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động phong trào do MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội phát động.

         Dịp này, Quận 9 đã trao giấy khen cho 05 hộ gia đình và 06 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 – 2019; 17 tập thể và 26 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2019.

Lương Hợp