Tổ chức phong trào thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Điểm báo

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, lập thành tích kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm.

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tăng cường phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi về kinh phí, cơ sở vật chất cùng các điều kiện khác để MTTQ Việt Nam tổ chức tốt Đại hội các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong công tác thông tin đối ngoại; chỉ đạo Đại sứ quán và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài tạo điều kiện để kiều bào hướng về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII.

Đồng thời phối hợp lựa chọn, giới thiệu nhân sự là đại diện kiều bào tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; coi trọng công tác tuyên truyền trong nước và thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị ở nước ta, về chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

(theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ)