Quận 9: Tập trung triển khai tốt công tác chăm lo Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020

Điểm báo

           Chiều 07/01, Quận ủy Quận 9 tổ chức hội nghị giao ban Bí thư Đảng ủy 13 phường. Tham dự có các đồng chí: Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Trần Văn Bảy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 9.  

           Trong năm 2019, các cấp ủy đảng đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ các chủ trương, nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; vận động và khuyến khích các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh được giữ vững; các chính sách an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đầy đủ cho nhân dân; tổ chức tốt các hội nghị quán triệt các Chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; thực hiện tốt công tác quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 – 2025; xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận lần VI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy các phường đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về kết quả xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân, kinh tế văn hóa, xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; công tác chuẩn bị đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ VI (2020-2025); công tác chăm lo cho nhân dân dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020; việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn. Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy một số phường cũng đã nêu một số nội dung còn khó khăn như: công tác kết nạp Đảng viên trong lực lượng dân quân thường trực chưa đạt chỉ tiêu, công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng gặp khó khăn nên dẫn đến tiến độ một số công trình còn chậm tiến độ so với yêu cầu….


Đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của các phường trên địa bàn quận. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu 13 phường tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020. Nhiệm vụ trước mắt tập trung triển khai tốt công tác chăm lo Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho nhân dân và chăm lo chu đáo, kịp thời cho các đối tượng chính sách, người có công. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” theo Chỉ thị 19 của Thành ủy gắn với chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” . Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố kết hợp thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Rà soát chuẩn bị tốt các nội dung, nhất là công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ phường; chủ động chuẩn bị nhân sự đại hội đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; hoàn thành việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ VI (2020-2025) và nhanh chóng thực hiện các nội dung theo quy trình để đảm bảo kịp tiến độ đề ra. 

Hiệp Thọ