Câu đối Tết

Điểm báo

1.Chín mươi Xuân kết trái đơm hoa, ý Đảng lòng dân hiệp chữ đồng,

Bảy lăm Tết sinh chồi nảy lộc, bứt phá tiềm năng trí tuệ thông.

Nguyễn Văn Thanh

 

2. Trăm hoa đua nở, mừng Đảng tiến hành Đại hội các cấp,

Muôn vẻ đổi thay, vui Xuân đất nước rợp cờ hồng.

Nguyễn Văn Thanh

 

3. Khai bút đầu Xuân, bốn chữ SỨC MẠNH NHÂN DÂN tô đậm nét,

Mở màn vui Tết, bài ca  ĐOÀN KẾT DÂN TỘC hát vang  trời.

Nguyễn Văn Thanh

 

4. Năm 2020 mừng Đảng, thành công lớn đường lối đổi mới toàn diện,

Canh Tý đón Xuân, thắng lợi nhanh xóa đói, giảm nghèo bền vững. .

Nguyễn Văn Thanh

 

5. Quê Quận 9, quanh năm mùa xuân chín

Đất sài thành, các tháng mọi sự thành

Ngọc Chính