Những điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 trên địa bàn quận

Điểm báo

            Năm 2019 là năm thứ tư triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đây cũng là năm đánh dấu những bước tiến nổi bật trong việc triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận 9.

           Những chỉ đạo kịp thời, có trọng tâm của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 9

         Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tùy theo từng thời điểm cụ thể, Ban Thường vụ Quận ủy đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo và có sự kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện ở các cấp. Trong đó chú trọng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

           Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy đổi mới phương thức tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng các gương điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên tinh thần tận dụng tiện ích của internet để đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức trực quan, sinh động, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tham mưu tổ chức thành công Hội thi quay video clip giới thiệu “Gương sáng quanh tôi”. Sau khi đăng tải trên trang fanpage “Vùng bưng 6 xã” đã có tổng cộng 206.787 lượt người tiếp cận, 112.400 lượt xem, 48.300 lượt tương tác, 3.616 lượt thích, 228 lượt bình luận và 3.764 lượt chia sẻ đã cho thấy tính thuyết phục và sức lan tỏa mạnh mẽ của hội thi. Với những kết quả đạt được, mô hình này đã vinh dự được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng giải Ba Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh lần 1 năm 2019.

           Nhằm góp phần đa dạng hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lan tỏa khát vọng sáng tạo, đổi mới, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp chặt chẽ với UBND Quận và đơn vị thiết kế xây dựng Chuyên trang điện tử “Quận 9 học tập và làm theo Bác”, đặc biệt là xây dựng thành công chuyên mục Kỷ yếu điện tử giới thiệu gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động đánh dấu bước phát triển quan trọng của Quận 9 trong đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tiếp cận kịp thời với xu thế phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện. Qua theo dõi bước đầu đã đạt được những kết quả rất phấn khởi với gần 10.000 lượt xem các chuyên mục.

          Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969-2019), Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công Tọa đàm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), chủ đề “50 năm một chặng đường tươi sáng”, qua đó góp phần làm sáng tỏ và khẳng định Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nguồn sáng dẫn đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững bước trên con đường thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; chỉ ra những thành tựu qua 22 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 9 đạt được; đồng thời khơi nguồn đổi mới, sáng tạo để tiếp tục thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người gắn với thực tiễn công tác tại địa phương.

          Ngoài những nội dung kể trên, trong quá trình lãnh đạo thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ của Chỉ thị 05-CT/TW trong năm 2019, Ban Thường vụ Quận ủy luôn nêu cao tinh thần chủ động, bám sát thực tiễn để đề ra các phương thức chỉ đạo thiết thực, đảm bảo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.


Ra mắt Chuyên trang điện tử “Quận 9 học tập và làm theo Bác”.

           Những kết quả tích cực ở các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị – xã hội quận

          Dưới sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Quận ủy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong năm 2019 ở cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội quận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện rõ nét ở những nội dung sau đây:

         Một là, đã thực hiện tốt nội dung chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Toàn Đảng bộ quận đã tổ chức cho 6.141/6.384 cán bộ, đảng viên tham gia học tập, đạt tỷ lệ 96,2%, tỷ lệ đoàn viên, hội viên, quần chúng tham gia học tập đạt 94,5%.

         Trong mối quan hệ với nhân dân, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tôn trọng nhân dân; thường xuyên bố trí lịch tiếp công dân để đối thoại, giải quyết những những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian đi lại cho người dân;có thái độ niềm nở, ân cần khi hướng dẫn nhân dân, nhiều trường hợp cán bộ công chức nhận được thư khen của người dân trên địa bàn.

         Quan tâm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia các hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết, báo cáo chuyên đề, tiếp xúc cử tri, họp tổ dân phố; cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin tuyên truyền định kỳ; địa chỉ các trang tin điện tử của quận và của cơ sở… để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được những thông tin, định hướng của Đảng và nhà nước, qua đó thực hiện quyền đóng góp ý kiến, trao đổi, thảo luận.

            Các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể tập trung triển khai thực hiện các công trình trọng tâm phục vụ nhu cầu dân sinh; xây nhà tình thương, nhà tình bạn; hỗ trợ vay vốn không lấy lãi; tặng phương tiện sinh kế, tặng thẻ bảo hiểm y tế, tặng học bổng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

         Hai là, ngày càng có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng. Năm 2018-2019 có 02 gương tập thể, 03 gương cá nhân được biểu dương khen thưởng cấp thành phố; 50 tập thể, 80 cá nhân được biểu dương khen thưởng cấp quận; 269 tập thể, 495 cá nhân được biểu dương khen thưởng ở cấp cơ sở. Đặc biệt có 15 gương điển hình được Ban Thường vụ Quận ủy thống nhất giới thiệu tham gia chuyến hành trình về nguồn “Sáng mãi niềm tin” do Thành ủy tổ chức, trong đó có 03 tấm gương tiêu biểu được giới thiệu tại cuốn sách “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” (Tập 3) do Ban Tuyên giáo Thành ủy phát hành.

         Ba là, việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đạt nhiều khởi sắc, tiêu biểu như:

          Về kết quả thực hiện chương trình hành động về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Lực lượng Công an, Quân sự chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá của các loại đối tượng, bảo vệ tuyệt đối an toàn trong các ngày lễ, hoạt động kỷ niệm và sinh hoạt chính trị, không để xảy ra các vụ việc gây bất ngờ, không phát sinh các điểm nóng về chính trị. Phạm pháp hình sự được kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá được nâng lên, tình hình trật tự an toàn giao thông luôn được đảm bảo.

              Kết quả thực hiện Chương trình hành động về chỉnh trang đô thị:Triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm (Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai, Lò Lu, Đỗ Xuân Hợp…) tạo điều kiện cho việc kết nối hạ tầng và sự phát triển chung của quận. Xây dựng mới 06 trường học và thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân trên địa bàn. Có 100% hộ dân được sử dụng và tiếp cận nước sạch; các công trình chỉnh trang đô thị, công trình chỉnh trang nâng cấp đường giao thông theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm tiếp tục được quan tâm thực hiện, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

          Kết quả thực hiện chương trình hành động về cải cách hành chính:qua thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm cải cách hành chính” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, dưới sự chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận tiếp tục áp dụng có hiệu quả cơ chế một của đối với 196 thủ tục hành chính, “một cửa liên thông” đối với 07 thủ tục và 03 nhóm thủ tục hành chính; đồng thời tiến hành nâng cấp Trang tin điện tử quận thành Cổng thông tin điện tử quận. Qua triển khai đã tạo sự chuyển biến tích cực: quy trình giải quyết công việc được cụ thể hóa, phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng, công khai, minh bạch; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn ở cấp quận đạt 99,73%, số hồ sơ trễ hạn tại quận chỉ chiếm 0,27%, trong khi đó tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn ở cấp phường đạt 100%.

            Kết quả thực hiện Chương trình hành động về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020:các cấp, các ngành đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, đề ra các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận một cách tốt nhất với các dịch vụ xã hội cơ bản để cải thiện, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống. Hoàn thành trước 02 năm Chương trình hành động của Quận ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

             Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên

            Thường xuyên lồng ghép nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình giảng dạy đạo đức, giáo dục công dân, chính trị ở các khối lớp, trong đó có bài giảng “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”, ở bậc Tiểu học đã cụ thể “05 điều Bác Hồ dạy” bằng những việc làm thiết thực để các em học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa sâu rộng tác động đến phụ huynh học sinh.

           Quận đoàn 9 tiếp tục nâng chất hoạt động của chuyên trang “Tuổi trẻ Quận 9 học tập và làm theo lời Bác” trên Fanpage “Tuổi trẻ Quận 9” với chuyên mục “Những câu chuyện đẹp”, chuyên mục “Sách nói”; talk show kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ; tổ chức Hội thi trực tuyến chủ đề “Chân lý soi đường” năm 2019 trên Chuyên trang điện tử “Quận 9 học tập và làm theo Bác”(04 đợt thi tuần, 5.147 lượt thí sinh tham gia).


Đồng chí Lâm Hữu Đức, Trưởng phòng Huấn học, Ban Tuyên giáo Thành ủy và đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao tặng bằng khen của BTV Thành ủy, giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy cho các tập thể, cá nhân.

            Năm là, đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia. Có thể kể đến Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Tăng Nhơn Phú A); Hội thi “Sáng mãi tư tưởng của Người” (Hiệp Phú, Phước Bình); Hội thiviết cảm nhận về Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phước Long A; Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh); tổ chức Tọa đàm “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” (Hiệp Phú, Long Phước, Phú Hữu…)

          Sáu là, việc gắn kết triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả quan trọng, giúp ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Có thể nói,kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có tác động to lớn đối với công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế – xã hội, tác động tích cực đến đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

           Những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2019 ở Đảng bộ Quận 9 khá toàn diện. Ngoài sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Thường vụ Quận ủy, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở cũng đều ý thức rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác, kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt và sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại cơ quan, đơn vị. Điều quan trọng là ý thức tự giác học tập, làm theo của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt được nhiều kết quả nổi bật, đem lại nhiều khởi sắc, tạo động lực quan trọng để toàn Đảng bộ quận phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 9 lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020, hướng tới Đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngọc Lan