Trung tâm Văn hóa Quận 9: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Điểm báo

               Năm 2019 Trung tâm Văn hóa Quận 9 đã nỗ lực thực hiện tốt công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Hoạt động của đơn vị luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là việc đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung trọng tâm trong năm. Do đó, hiệu quả của công tác tuyên truyền có nhiều khởi sắc, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong quận hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, QPAN của quận đề ra.

               Trong năm, các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan có sự đầu tư, đổi mới cả về nội dung và hình thức nhằm truyền tải nội dung thông điệp đến với quần chúng nhân dân một cách rõ ràng hơn. Nếu như những năm trước đây, việc tuyên truyền chủ yếu được thực hiện trên các tuyến đường chính của quận thì năm nay, Trung tâm Văn hóa đã chú trọng mở rộng tuyên truyền tại các địa phương xa trung tâm hơn. Điển hình là công tác tuyên truyền an toàn giao thông, đơn vị tiến hành khảo sát địa bàn 13 phường, sau đó thực hiện tuyên truyền băng rôn tại những khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm giao thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

            Năm 2019 là năm đất nước ta kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với nhiều hoạt động sôi nổi trong cả nước, Trung tâm Văn hóa đã tăng cường công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về di sản vĩ đại, thiêng liêng Bác để lại cho Đảng, cho dân tộc ta. Tổ chức 10 cuộc triển lãm sách tại Nhà Truyền thống Vùng bưng 6 Xã và các phường trên địa bàn với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam”. Các cuộc triển lãm đã thu hút sự quan tâm của các đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân sinh sống trên địa bàn, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết trong nhân dân, quyết tâm thực hiện di chúc của Bác, xây dựng thành phố mang tên Bác ngày càng văn minh, hiện đại; Thực hiện chuyên trang “Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ” với nhiều bài viết ý nghĩa về di chúc của Bác, về lời căn dặn của Bác trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

               Đặc biệt, đơn vị đã đầu tư nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung trọng tâm như: công tác Cải cách hành chính chủ đề “Năm đột phá Cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”; Năm An toàn giao thông, chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”; Chỉ thị 19-CT/TU về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” và Quyết định 44/2018/QĐ-UBND về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn…Những nội dung này đều được Bản tin Quận 9 xây dựng chuyên trang, trong đó, chuyên trang: “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” đăng tải các gương điển hình, mô hình, hoạt động của các đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn quận, giới thiệu về cổng thông tin điện tử Quận 9; Chuyên trang “An toàn giao thông” phản ánh về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn quận; Chuyên trang “Vì Thành phố xanh, sạch, đẹp” phản ánh về công tác bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Ngoài ra đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung này bằng nhiều hình thức; tổ chức Liên hoan Tiểu phẩm tuyên truyền về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” năm 2019, chủ đề “Khu phố không rác”, thu hút 17 đơn vị tham gia tại 02 cụm; tổ chức Tuyên truyền lưu động về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2019 tại 15 suất diễn tại các công ty, xí nghiệp và các phường trên địa bàn quận, thu hút khoảng 3.340 lượt khán giả; Đội tuyên truyền lưu động tham gia Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền về Sống xanh cấp Thành Phố năm 2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức đạt giải II…

Tiểu phẩm đạt giải II, Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền về sống xanh cấp Thành phố năm 2019 của Đội Tuyên truyền Lưu động Quận 9

              Ngoài việc tuyên truyền thực hiện các nội dung đã đề ra trong năm, Trung tâm Văn hóa còn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc qua mạng xã hội với việc thực hiện mô hình “Mỗi ngày gửi đi một tin tốt, chia sẻ một ý hay”. Hàng ngày, thông qua trang faecbook CBVC TTVH Quận 9 và facebook cá nhân, các cán bộ, viên chức thực hiện việc đăng tải, chia sẻ các bài viết, các thông tin có định hướng từ các trang chính thống như: Cờ đỏ TP.HCM, Vùng bưng 6 xã, Bút chiến, Thành ủy TP.HCM… Các bài viết, thông điệp đăng tải được lựa chọn bám sát với những vấn đề nổi cộm trong xã hội và các nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm. Tuy mới thực hiện, song mô hình đang cho thấy nhiều hiệu quả tích cực. Tính đến nay, đã có 2.280 bài viết được cập nhật, trong đó đăng và chia sẻ 173 nội dung tuyên truyền về hưởng ứng Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; 87 nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông; 84 nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính; 160 nội dung tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội cùng rất nhiều nội dung tuyên truyền về chính sách pháp luật, các tấm gương người tốt, việc tốt, tấm gương vượt khó, các nét đẹp của thiên nhiên, con người và văn hóa Việt Nam…


Liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền lưu động, chủ đề “Khu phố không rác”

              Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ Quận 9 lần VI, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trung tâm Văn hóa quyết tâm đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu thành tựu của địa phương trên các lĩnh vực trong 05 nhiệm kỳ Đại hội và qua 23 năm xây dựng và phát triển của Quận 9; tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị, cơ quan, ban ngành địa phương lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận 9 lần thứ VI. Đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác, bác bỏ những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch gây mất đoàn kết nội bộ, thiếu ý thức xây dựng Đảng; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của quận và thành phố giao. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, có ý thức, trách nhiệm cao, Trung tâm Văn hóa đang hướng tới một năm mới với những thắng lợi mới, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của địa phương.

ĐOÀN OANH