Cập nhật 14h ngày 26/3: Hơn 3 tỷ người phải ở nhà, WHO kêu gọi thế giới tận dụng “cơ hội thứ 2”

Điểm báo

https://baomoi.com/cap-nhat-14h-ngay-26-3-hon-3-ty-nguoi-phai-o-nha-who-keu-goi-the-gioi-tan-dung-co-hoi-thu-2/c/34457528.epi