Quận 9: Tập trung nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ nhà, đất theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”

Điểm báo

          Ngày 15/5, Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 9 tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy Viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 9.

          Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 9 đã lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ được Thành phố cũng như Quận giao về các lĩnh vực như: cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu, hồ sơ đăng bộ nhà đất, hồ sơ giao dịch bảo đảm; hồ sơ kiểm tra nội nghiệp bản vẽ….

Trong công tác cải cách hành chính, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; đã từng bước nâng cao chất lượng bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 9; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng quy trình ISO trong thực hiện thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố, Uỷ ban nhân dân Quận, phòng Tài nguyên Môi trường quận, Chi cục thuế quận và Uỷ ban nhân dân 13 phường và thực hiện quy trình liên thông nhằm hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần; nghiêm túc thực hiện “Thư xin lỗi” trong trường hợp giải quyết hồ sơ hành chính trễ hạn. Qua đó, hồ sơ nhà đất được giải quyết đúng hạn tăng dần qua các năm, hiện nay tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt tỷ lệ 98%.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thông qua dự thảo báo cáo chính trị và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như: kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất hàng năm từ 95% trở lên; trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp từ 5 đến 7 đảng viên; đảm bảo 100% đảng viên tích cực nghiên cứu nội dung các nghị quyết của Đảng….

Ra mắt cấp ủy Chi bộ Chi  nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 9 khóa mới lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy Viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 9 đề nghị cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ nhà, đất theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng quy trình ISO trong thực hiện các thủ tục hành chính; thực hiện các giải pháp, sáng kiến nhằm giảm tỷ lệ trễ hạn trong giải quyết hồ sơ nhà, đất cho người dân; phấn đấu đạt tỷ lệ 70% người dân thm gia đánh giá mức độ hài lòng khi giao dịch hồ sơ hành chính theo chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

          Đồng chí cũng đề nghị Cấp ủy chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên trong việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, Nghị quyết của chi bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định 1374 của Thành ủy, Quy định 03 của Quận ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


Tập thể Chi bộ Chi  nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 9.

         Đại hội đã bầu Cấp ủy chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Lê Thị Kim Yến làm Bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Quang Huy làm Phó Bí thư chi bộ; bầu 2 đại biểu (1 chính thức, 1 dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 9 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiệp Thọ