Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường Long Trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp.

Điểm báo

       Ngày 20, 21/5/2020, Đảng bộ Phường Long Trường đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có đồng chí Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận ủy; đồng chí Cao Thị Ngọc Châu, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thị Khánh Bình, Trưởng Phòng VH&TT quận cùng 90 đại biểu chính thức đại diện cho 220 đảng viên.

         Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, số doanh nghiệp, công ty trên địa bàn phường tăng nhanh, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đã đề ra; các công trình xây dựng cơ bản được tập trung thực hiện, các công trình trọng tâm đều đạt tiến độ theo kế hoạch trung hạng (2015 – 2020) của quận, thực hiện 55 công trình theo phương thức xã hội hóa, nhà nước và nhân dân cùng làm với tổng số tiền đóng góp 7.869.300 đồng; toàn phường đã thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đảm bảo huy động 100% trẻ trong độ tuổi được đi học, hiệu suất đào tạo bậc Tiểu học đạt 98% và THCS đạt 95% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; có 5/5 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa; công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động chăm lo, đã xây dựng 01 căn nhà tình nghĩa, 11 căn nhà tình thương, sửa chữa chống dột 31 trường hợp, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3% đạt 230% so với Nghị quyết đã đề ra; có nhiều giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII…Đại hội đã nhất trí thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đồng chí Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận ủy tặng hoa cho BCH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Cao Thị Ngọc Châu, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ phường nhiệm kỳ V (2015 – 2020), nội dung phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2020 – 2025); biểu dương và ghi nhận những kết quả mà toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Phường Long Trường đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị một số vấn đề cần tập trung trong nhiệm kỳ tới: tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh, ưu tiên phát triển kinh tế theo hướng “Thương mại, Dịch vụ và Nông nghiệp đô thị”; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa – xã hội; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân, phối hợp chuẩn bị tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Bỏ phiếu bầu đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

          Đại hội đã nhất trí thông qua 10 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 11 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Văn Nhơn giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Lương Hợp