Đảng bộ Phường Long Bình: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025

Điểm báo

        Trong hai ngày 21 và 22/5, Đảng bộ Phường Long Bình, đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; tổ chỉ đạo Đại hội Quận ủy và 81 Đại biểu được triệu tập.

         Là một trong những phường có diện tích rộng và đông dân của Quận 9, tận dụng triệt để những điều kiện sẳn có, cùng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phường Long Bình đã tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân cơ bản đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra; cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, kiện toàn và từng bước đi vào nền nếp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên ngày một nâng cao; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy…

Đồng chí Cao Văn Minh , Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu tại hội nghị.

           Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định mục tiêu: “Xây dựng Phường Long Bình ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển”; phát huy tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế; đầu tư chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển của phường đi đôi với bảo vệ môi trường, quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân. Đại hội cũng đã thống nhất thông qua 15 hệ thống chỉ tiêu chủ yếu để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ VI.

           Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phường Long Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đồng chí đề nghị cấp ủy khóa mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Trong đó tập trung nghiên cứu đề ra giải pháp, lộ trình cụ thể trong từng giai đoạn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương, góp phần xây dựng Quận 9 cùng với Quận 2 và Thủ Đức hình thành khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông theo đúng định hướng của thành phố. Song song đó, cấp ủy phải tập trung xây dựng Đảng bộ và từng tổ chức đảng trực thuộc thật sự trong sạch vững mạnh trên cả 3 mặt tư tưởng, tổ chức và đạo đức để đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.


Ban chấp hành Đảng bộ Phường Long Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ.

          Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Phường Long Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong đó đồng chí Nguyễn Văn Quên được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường.

Ngọc Thủy