Tăng cường tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV cho vùng dân tộc miền núi

Điểm báo

            Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” năm 2020 từ ngày 1/6-30/6/2020, Ủy ban Dân tộc đề nghị Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố; các cơ quan báo, tạp chí, các Vụ Địa phương I, II, III, Văn phòng đại diện phía Nam và Trung tâm Thông tin của Ủy ban Dân tộc tăng cường tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

            Nội dung tuyên truyền tập trung vào hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là các loại ma  túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ…), cần sa và các chất hướng thần mới để nâng cao ý thức phòng ngừa cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống ma túy; công tác cai nghiện ma túy; vận động đồng bào các dân tộc tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy; không tàng trữ, vận chuyển, sử dụng ma túy; chống tái trồng cây có chứa chất ma túy; hướng dẫn áp dụng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế; biểu dương người tốt, việc tốt trong đấu tranh chống tội phạm ma túy…

         Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền về tác dụng của việc xét nghiệm sớm HIV cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số mang thai; lợi ích của dự phòng sớm lây nhiễm HIV; thời điểm phụ nữ nhiễm HIV có thể mang thai an toàn, giảm nguy cơ lây nhiễm HIV cho con;lLợi ích của điều trị ARV sớm cho người nhiễm HIV và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; lợi ích của theo dõi tải lượng HIV đối với phụ nữ mang thai nhiễm HIV để sinh ra những đứa con khỏe mạnh; thông tin đầy đủ về quyền sinh con của phụ nữ nhiễm HIV; giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV; tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội trong dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.

           Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, chỉ đạo các chương trình, hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” tại địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với phong tục tập quán và đặc điểm vùng miền.

         Chủ động nắm tình hình, phát hiện kịp thời để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết có hiệu quả tình trạng ma túy thẩm lậu vào nước ta qua các tuyến biên giới, đường bộ, đường biển, đường hàng không trên địa bàn.

           Các Vụ Địa phương I, II, III và Trung tâm Thông tin của Ủy ban Dân tộc và các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ quan tâm đưa tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động phòng, chống ma túy và lây truyền HIV từ mẹ sang con chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Nguồn: Tiengchuong.vn