Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Điểm báo

Phóng sự ảnh:

   

Đồng chí Võ Văn Thưởng – Phó Bí thư Thường trực                     Quang cảnh Đại hội Đảng bộ quận

Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

       

Đống chí Nguyễn Hữu Việt – Bí thư Quận ủy phát          Đại biểu biểu quyết bằng thẻ Đảng

biểu chỉ đạo tại Đại hội

  

Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ                                      Đại biểu biểu quyết bằng thẻ Đảng