UBND Quận 9: Họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2010).

Điểm báo

Chiều ngày 23/11/2020 tại hội trường Quận ủy, UBND Quận 9 đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2010). Đến dự có ông Nguyễn Kiến Quốc, Phó Chánh Thanh tra thành phố; bà Lê Thị Thanh Trà, Trưởng Phòng 4, Thanh tra thành phố; ông Lâm Đình Thắng, TUV, Bí thư Quận ủy; ông Trần Văn Bảy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; ông Lê Quang Nam, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận; ông Phạm Quang Bửu, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN quận cùng nguyên lãnh đạo quận qua các thời kỳ; đại diện các ban ngành, đoàn thể quận; Chủ tịch, cán bộ tư pháp 13 phường…

Ông Nguyễn Kiến Quốc, Phó Chánh Thanh tra thành phố tặng hoa chúc mừng Thanh tra quận.

Phát biểu ôn lại quá trình phát triển, cống hiến và trưởng thành của ngành Thanh tra, bà Nguyễn Phan Hồng Thanh, QUV, Chánh Thanh tra quận cho biết: trải qua 75 năm xây đã có bước phát triển mới và nhiều đóng góp quan trọng, góp phần vào thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trở thành lực lượng quan trọng trên mặt trận phòng, chống tham nhũng; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tăng cường… Trong những năm qua, Thanh tra Quận 9 đã làm tốt vai trò tham mưu, giúp UBND quận quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thanh tra quận cần phải nỗ lực hơn nữa, tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của quận…

Ông Trần Văn Bảy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận tặng hoa cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Thanh tra quận qua các thời kỳ.

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Kiến Quốc, Phó Chánh Thanh tra thành phố và ông Trần Văn Bảy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực của Thanh tra quận đạt được trong thời gian qua; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Thanh tra thành phố đã quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ Thanh tra quận hoàn thành tốt nhiệm vụ; cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo Thanh tra quận qua các thời kỳ đã có quá trình cống hiến, đóng góp cho cơ quan Thanh tra. Đồng thời, đề nghị, lãnh đạo Quận 9 cần quan tâm, chỉ đạo Thanh tra quận nhiều hơn nữa; các phường, các ngành cần chủ động phối hợp với cơ quan Thanh tra, cầu thị, tiếp thu, khắc phục những thiếu sót theo đề nghị của cơ quan Thanh tra và phải chân thành, ủng hộ, phối hợp hoạt động với cơ quan Thanh tra.

Dịp này, UBND quận đã tặng hoa cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Thanh tra quận qua các thời kỳ.

 Huy Hải