UBND Thành phố Thủ Đức: Công bố quyết định công tác cán bộ.

Nhân sự Tin nổi bật Điểm báo

Chiều ngày 29/01/2021, UBND Thành phố Thủ Đức đã trao Quyết định bổ nhiệm cấp phó 12 phòng và 2 đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.


Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức và đồng chí Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức đánh giá cao cũng như trân trọng và ghi nhận những đóng góp quý giá quá trình công tác của các đồng chí cấp phó vừa nhận quyết định. Mong muốn các đồng chí bắt tay ngay vào công việc để công việc không bị ách tắc. Thường trực UBND thành phố yêu cầu các phó phòng cùng Trưởng phòng sớm có các kế hoạch, chương trình công tác năm 2021; các đồng chí Trưởng phòng sớm phân công, bố trí công việc cụ thể cho từng phó phòng, phát huy những thế mạnh của các đồng chí trước đây để công việc được vận hành trôi chảy; các cán bộ công chức cơ quan chia sẻ, nỗ lực, đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, hướng đến một tương lai tốt đẹp của Thành phố Thủ Đức.

Danh sách cấp phó 12 phòng và 2 đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, gồm:
1. Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân:

 • Đ/c Nguyễn Trần Phú Thịnh, Nguyên Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận 2;
 • Đ/c Cao Đoàn Ngọc Thủy, Nguyên Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận 9;
 • Đ/c Huỳnh Nhật Tâm, Nguyên Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận Thủ Đức;
 • Đ/c Phạm Đinh Trung, Nguyên Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận 2;
 • Đ/c Nguyễn Hồng Thúy, Nguyên Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận 9;
 • Đ/c Nguyễn Thị Thúy, Nguyên Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận 9;
 • Đ/c Nguyễn Thị Kim Soa, Nguyên Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận Thủ Đức;
 • Đ/c Huỳnh Thị Kim Thoa, Nguyên Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận Thủ Đức;
 • Đ/c Đào Thị Lan Phương, Nguyên Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận Thủ Đức.
  2. Các Phó Trưởng phòng Nội vụ:
 • Đ/c Nguyễn Đoàn Thế Hùng, Nguyên Trưởng phòng Nội vụ Quận 2;
 • Đ/c Hồ Minh Chiến, Nguyên Trưởng phòng Nội vụ Quận 9;
 • Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Nguyên phó Trưởng phòng Nội vụ quận Thủ Đức;
 • Đ/c Đinh Thị Thanh Thủy, Nguyên phó Trưởng phòng Nội vụ Quận 2;
 • Đ/c Trương Văn Tuấn, Nguyên phó Trưởng phòng Nội vụ Quận 2;
 • Đ/c Đỗ Thị Thanh Nhung, Nguyên phó Trưởng phòng Nội vụ Quận 9;
 • Đ/c Nguyễn Hoàng Phương, Nguyên phó Trưởng phòng Nội vụ Quận 9;
 • Đ/c Lê Hùng Phi, Nguyên phó Trưởng phòng Nội vụ Quận 9;
 • Đ/c Nguyễn Sơn Huệ, Nguyên phó Trưởng phòng Nội vụ Quận Thủ Đức.
  3. Các Phó Trưởng phòng Tư pháp:
 • Đ/c Nguyễn Văn Hùng, Nguyên Trưởng phòng Tư pháp Quận 2;
 • Đ/c Phạm Thị Hoàn, Nguyên Trưởng phòng Tư pháp Quận 9;
 • Đ/c Dương Hoàng Chinh, Nguyên Phó Trưởng phòng Tư pháp Quận Thủ Đức;
 • Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa, Nguyên Phó Trưởng phòng Tư pháp Quận 2;
 • Đ/c Bùi Văn Hữu, Nguyên Phó Trưởng phòng Tư pháp Quận 9;
 • Đ/c Trần Thế Khanh, Nguyên Phó Trưởng phòng Tư pháp Quận 9;
 • Đ/c Võ Thị Hồng Châu, Nguyên Phó Trưởng phòng Tư pháp Quận Thủ Đức.
  4. Các Phó Chánh Thanh tra Nhà nước:
 • Đ/c Nguyễn Phan Hồng Thanh, Nguyên Chánh Thanh tra Quận 9;
 • Đ/c Nguyễn Thúy Hoa, Nguyên Chánh Thanh tra Quận Thủ Đức;
 • Đ/c Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyên Phó Chánh Thanh tra Quận 2;
 • Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyên Phó Chánh Thanh tra Quận 2;
 • Đ/c Lê Ngọc Kim Loan, Nguyên Phó Chánh Thanh tra Quận 9;
 • Đ/c Trần Văn Nhứt, Nguyên Phó Chánh Thanh tra Quận 9;
 • Đ/c Giảng Phan Hồng Phúc, Nguyên Phó Chánh Thanh tra Quận Thủ Đức;
 • Đ/c Nguyễn Thị Thanh, Nguyên Phó Chánh Thanh tra Quận Thủ Đức.
  5. Các Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường:
 • Đ/c Nguyễn Minh Thọ, Nguyên Trưởng phòng TNMT Quận 2;
 • Đ/c Võ Trí Dũng, Nguyên Trưởng phòng TNMT Quận 9;
 • Đ/c Trần Duy Long, Nguyên Trưởng phòng TNMT Quận Thủ Đức;
 • Đ/c Đặng Viết Cường, Nguyên Phó Trưởng phòng TNMT Quận 2;
 • Đ/c Nguyễn Xuân Hùng, Nguyên Phó Trưởng phòng TNMT Quận 2;
 • Đ/c Lê Thị Phương, Nguyên Phó Trưởng phòng TNMT Quận 9;
 • Đ/c Nguyễn Gia Hưng – Nguyên Phó Trưởng phòng TNMT Quận 9;
 • Đ/c Phan Bá Thọ, Nguyên Phó Trưởng phòng TNMT quận Thủ Đức;
 • Đ/c Lê Nguyễn Trọng Quốc, Nguyên Phó Trưởng phòng TNMT quận Thủ Đức.
  1. Các Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch:
 • Đ/c Dương Thị Cẩm Tú, Nguyên phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 2;
 • Đ/c Nguyễn Xuân Dũng, Nguyên phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 9;
 • Đ/c Nguỵ Thị Thu Hà, Nguyên phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận Thủ Đức;
 • Đ/c Nguyễn Ngọc Đản, Nguyên phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 2;
 • Đ/c Trần Thị Duy Hạnh, Nguyên phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 9;
 • Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nga, Nguyên phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 9;
 • Đ/c Lê Thị Hồng Nhung, Nguyên phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Quận Thủ Đức.
  7. Các Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị:
 • Đ/c Phạm Thị Thanh Bình, Nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận 9;
 • Đ/c Lưu Trọng Nghĩa, Nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận Thủ Đức;
 • Đ/c Mai Thanh Nga, Nguyên phó Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận 2;
 • Đ/c Vũ Văn Xuyền, Nguyên phó Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận 2;
 • Đ/c Nguyễn Tấn Thành, Nguyên phó Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận 2;
 • Đ/c Nguyễn Quốc Trúc, Nguyên phó Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận 9;
 • Đ/c Nguyễn Minh Thành, Nguyên phó Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận 9;
 • Đ/c Trần Văn Chí, Nguyên phó Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận 9;
 • Đ/c Nguyễn Mạnh Diên, Nguyên phó Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận Thủ Đức;
 • Đ/c Nguyễn Thị Tường Thư, Nguyên phó Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận Thủ Đức.
  8. Các Phó Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo:
 • Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyên Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo Quận 9;
 • Đ/c Dương Hoàng Tuấn, Nguyên Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo quận Thủ Đức;
 • Đ/c Kiều Mỹ Chi, Nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo Quận 2;
 • Đ/c Nguyễn Thị Cúc, Nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo Quận 2;
 • Đ/c Nguyễn Văn Qúi, Nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo Quận 9;
 • Đ/c Phan Thị Kim Duyên, Nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo Quận 2;
 • Đ/c Lê Thị Xinh, Nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo Quận Thủ Đức;
 • Đ/c Nguyễn Anh Phong, Nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo quận Thủ Đức;
 • Đ/c Triệu Tuyết Mai, Nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo Quận Thủ Đức.
  9. Các Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh & xã hội:
 • Đ/c Lê Hùng Huệ, Nguyên Trưởng phòng LĐTB & XH Quận 2;
 • Đ/c Nguyễn Thị Minh, Nguyên Trưởng phòng LĐTB & XH Quận 9;
 • Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyên Trưởng phòng LĐTB & XH Quận Thủ Đức;
 • Đ/c Nguyễn Thị Hoa, Nguyên Phó Trưởng phòng LĐTB & XH Quận 2;
 • Đ/c Đinh Thị Tuyết Mai, Nguyên Phó Trưởng phòng LĐTB & XH Quận 2;
 • Đ/c Đặng Minh Ngôn, Nguyên Phó Trưởng phòng LĐTB & XH Quận 9;
 • Đ/c Huỳnh Thị Thu Dung, Nguyên Phó Trưởng phòng LĐTB & XH Quận 9;
 • Đ/c Trần Anh Thanh Mai, Nguyên Phó Trưởng phòng LĐTB & XH Quận 9;
 • Đ/c Phạm Đức Trung, Nguyên Phó Trưởng phòng LĐTB & XH Quận Thủ Đức;
 • Đ/c Dương Thị Trúc Giang, Nguyên Phó Trưởng phòng LĐTB & XH quận Thủ Đức;
 • Đ/c Đoàn Thị Tú Linh,Nguyên Phó Trưởng phòng LĐTB & XH Quận Thủ Đức.
  10. Các Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin:
 • Đ/c Bùi Anh Tuấn, Nguyên Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Quận 2;
 • Đ/c Trần Trung Hiếu, Nguyên Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Quận 9;
 • Đ/c Nguyễn Trúc Minh, Nguyên Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Quận Thủ Đức;
 • Đ/c Trần Văn Thạnh, Nguyên Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Quận 2;
 • Đ/c Trần Thị Hương, Nguyên Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Quận 9;
 • Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyên Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Quận Thủ Đức;
 • Đ/c Trần Thị Thanh Loan, Nguyên Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Quận Thủ Đức.
  11. Các Phó Trưởng phòng Kinh tế - Khoa học & Công nghệ:
 • Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Nguyên Trưởng phòng Kinh tế Quận 2;
 • Đ/c Võ Nguyễn Phương Trinh, Nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế Quận 9;
 • Đ/c Viên Thanh Ngoang, Nguyên Trưởng phòng Kinh tế Quận Thủ Đức;
 • Đ/c Nguyễn Hoài Thanh, Nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế Quận 2;
 • Đ/c Ngô Thị Thu Trang,Nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế Quận 2;
 • Đ/c Hoàng Thân, Nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế Quận 9;
 • Đ/c Nguyễn Văn Nam, Nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế Quận Thủ Đức;
 • Đ/c Vũ Văn Thuận, Nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế Quận Thủ Đức.
  12. Các Phó Trưởng phòng Y tế:
 • Đ/c Trần Minh Tâm, Nguyên Trưởng phòng Y tế Quận 9;
 • Đ/c Nguyễn Văn Khuôn, Nguyên Trưởng phòng Y tế Quận Thủ Đức;
 • Đ/c Trần Quốc Sơn, Nguyên Phó Trưởng phòng Y tế Quận 2;
 • Đ/c Lê Chúc Triều Phym, Nguyên Phó Trưởng phòng Y tế Quận 9;
 • Đ/c Phan Thị Mỹ Ngọc, Nguyên Phó Trưởng phòng Y tế Quận 9;
 • Đ/c Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyên Phó Trưởng phòng Y tế Quận Thủ Đức;
 • Đ/c Nguyễn Thị Kim Chung, Nguyên Phó Trưởng phòng Y tế Quận Thủ Đức.
  13. Các Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng:
 • Đ/c Hồng Phi Vũ, Nguyên Giám đốc Ban QLDA ĐTXDKV Quận 9;
 • Đ/c Mai Hữu Ngọc, Nguyên Giám đốc Ban QLDA ĐTXDKV quận Thủ Đức;
 • Đ/c Cao Trung Thành, Nguyên Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXDKV Quận 2;
 • Đ/c Nguyễn Hoàng Nam, Nguyên Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXDKV Quận 2;
 • Đ/c Hồ Minh Long, Nguyên Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXDKV Quận 9;
 • Đ/c Từ Quốc Thông, Nguyên Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXDKV Quận 9;
 • Đ/c Nguyễn Thanh Lâm, Nguyên Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXDKV Quận 9;
 • Đ/c Huỳnh Hữu Thiện Nhân, Nguyên Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXDKV quận Thủ Đức;
 • Đ/c Võ Văn Đức, Nguyên Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXDKV quận Thủ Đức.
  14. Các Phó Trưởng ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng:
 • Đ/c Hồ Thanh Phong, Nguyên Trưởng Ban BT-GPMB Quận 9;
 • Đ/c Hồ Văn Phước, Nguyên Trưởng Ban BT-GPMB Quận Thủ Đức;
 • Đ/c Trần Tuấn Khanh, Nguyên Phó Trưởng Ban BT-GPMB Quận 2;
 • Đ/c Trần Cảnh Phong, Nguyên Phó Trưởng Ban BT-GPMB Quận 2;
 • Đ/c Hoàng Văn Huân, Nguyên Phó Trưởng Ban BT-GPMB Quận 9;
 • Đ/c Bùi Thị Hồng Hà, Nguyên Phó Trưởng Ban BT-GPMB Quận 9;
 • Đ/c Huỳnh Văn Tỵ, Nguyên Phó Trưởng Ban BT-GPMB Quận 9;
 • Đ/c Trần Văn Lắm, Nguyên Phó Trưởng Ban BT-GPMB Quận Thủ Đức;
 • Đ/c Nguyễn Thanh Hải, Nguyên Phó Trưởng Ban BT-GPMB Quận Thủ Đức.

Huy Hoàng