Công an Quận 9: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe trên địa bàn quận.

Giao thông

Sáng ngày 25/7/2020, Công an Quận 9 đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 80 đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe trên địa bàn quận.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại Hội nghị, Công an quận đã tuyên truyền phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 100, Quy chuẩn 41, Nghị định 10, các văn bản khác có liên quan…, các lỗi cơ bản đối với chủ kinh doanh vận tải và tài xế trong quá trình lưu thông, đồng thời trao đổi cách xử lý một số tình huống cụ thể cho các tài xế nhằm giúp các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe trên địa bàn quận nâng cao nhận thức về các văn bản pháp luật có liên quan đến giao thông vận tải; biết cách xử lý một số tình huống cụ thể khi tham gia giao thông; nắm và hiểu rõ vai trò trách nhiệm của công dân trong công tác đảm bảo TTATGT, góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông./.

Công an Quận 9