Trước ống kính ATGT:

Giao thông
  • Chưa được:

 

Xe container đậu che khuất tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông. Ảnh chụp tại vòng xoay Liên Phường,Phường Phú Hữu.

 Biển báo giao thông nghiêng ngả, hạn chế tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông.

Ảnh chụp tại Cầu Xây 2, Phường Tân Phú.

PV