Quận 9 tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc.

Hoạt động chính

       Những năm qua, công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định có vị trí chiến lược trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc, đề ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi. Cùng với các địa phương các trên cả nước, Quận ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể Quận 9 luôn quan tâm, thực hiện tốt chính sách và công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi để các dân tộc tăng cường quan hệ mọi mặt, tăng cường hiểu biết lẫn nhau cùng tiến bộ trong cuộc sống và phát triển sản xuất, mở rộng giao lưu kinh tế – văn hoá giữa các dân tộc, cùng nhau thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

        Quận 9 có thành phần dân cư khá đa dạng với 22 dân tộc, 1.719 người dân tộc thiểu số (chiếm 0,56% tổng số dân trên địa bàn quận), trong đó chủ yếu là người Kinh. Ngoài ra còn có cộng đồng đa dạng các dân tộc người Khơ-me, Hoa, Chăm…Quận 9 đã xác định công tác dân tộc và việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, vì vậy Quận đã tổ chức nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực giúp đồng bào các dân tộc thiểu số nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong giai đoạn 2009–2014, quận 9 đã có nhiều hình thức, giải pháp được triển khai nhằm đưa đồng bào các dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, tổ chức trao 71 suất học bổng gần 70 triệu đồng dành cho học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số, thông qua học bổng Vừ A Dính, có 4 em là người dân tộc thiểu số đang theo học tại trường THCS, THPT trên địa bàn; xét duyệt 150 lượt hộ dân tộc thiểu số vay với tổng số tiền hơn 520 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình; tặng 220 thẻ bảo hiểm y tế và hơn 1.000 phần quà với tổng kinh phí hơn 650 triệu đồng cho hộ dân tộc thiểu số nhân dịp Tết và ngày lễ dân tộc. Tính đến năm 2015, từ 17 hộ nghèo và 29 hộ cận nghèo đến nay chỉ còn 13 hộ nghèo và 23 hộ cận nghèo. Nhân dịp lễ, Tết và ngày lễ dân tộc, quận cũng đã vận động chăm lo 210 phần quà trị giá 104.250.000 đồng; vận động xây dựng 02 căn nhà tình thương cho người dân tộc Khmer trị giá 40 triệu đồng và dân tộc Hoa trị giá 50 triệu đồng… Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cũng được quan tâm thực hiện, UBND Quận đã xây dựng và triển khai chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tổ chức triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2015; phối hợp với với các Đoàn thể Quận tặng 187 phần quà trị giá 51 triệu đồng cho trẻ em nghèo, trẻ em người dân tộc có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi, khuyết tật, đồng thời tổ chức các hoạt động chăm lo Tết, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tổ chức họp mặt cho 37 con em gia đình chính sách khó khăn học giỏi nhân ngày 27/7/2015 (tổng tiền 37.000.000 đồng ); cấp 2.879 thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Nhân dịp tết Trung thu năm 2015, quận đã tổ chức chăm lo cho thiếu nhi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn với 507 phần quà, tổng trị giá 39,6 triệu đồng; phát học bổng cho 4 em với tổng số tiền 1,2 triệu đồng. Bên cạnh đó, tổ chức chăm lo cho các cụ cao tuổi người dân tộc nhân kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi với 33 phần quà, trị giá 6,97 triệu đồng. Riêng 13 phường vận động chăm lo 123 suất quà với số tiền 51.300.000 đồng, 5.300 kg gạo trị giá 15.900.000 đồng. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho đồng bào dân tộc được duy trì thường xuyên như: tổ chức khám thai, tư vấn xét nghiệm sàng lọc trước sinh, tư vấn các biện pháp kế hoạch hóa gia đình; bà mẹ mang thai và trẻ em đến kỳ được tiêm chủng các loại vacxin theo quy định.

         Trên phương diện văn hóa, quận 9 chú trọng gìn giữ và phát huy những nét đẹp trong sự giao thoa đa dạng về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo. Những hoạt động như: tháng Ramadan và Lễ hội Katé của đồng bào Chăm; Lễ hội Đôn Ta và Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer… được gìn giữ và ngày càng phát triển; tuyên truyền loại bỏ những hủ tục, mê tín dị đoan, nhất là các hủ tục trong việc cưới, việc tang và lễ hội, qua đó góp phần xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc. Do đó, đa số đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đều thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó với cộng đồng dân cư ở từng tổ dân phố, khu phố tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, văn hóa – xã hội mà Nghị quyết Đảng bộ quận hàng năm đề ra.

Những nét đẹp trong văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số luôn được gìn giữ và phát huy.

         Phát huy những thành quả đã đạt được, quận 9 tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm tổ chức tốt công tác chăm lo cho diện chính sách, dân nghèo, người dân tộc, tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, rà soát, đề ra các giải pháp hỗ trợ các hộ vượt nghèo. Để làm tốt công tác dân tộc cần thiết phải nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, coi việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách dân tộc cho mọi tầng lớp nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời phát huy tối đa nội lực của nhân dân tham gia thực hiện các chương trình, dự án, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

                                                                                                                                                 VĂN CÔNG